MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Kto ma swoje biuro w graniastosłupie zawieszonym na szczycie terminalu pasażerskiego? Jak wygląda praca psów kojących nerwy zestresowanych lotem pasażerów? Kto przydziela miejsca postojowe samolotom? Odpowiedzi na te i wiele innych nurtujących pytań będzie można poznać podczas 4. Lotniskowych Targów Zawodoznawczych, które odbędą się już 30 marca. Jedyne tego typu wydarzenie w Polsce przeprowadzone zostanie w formie transmisji on-line.

W opublikowanym 22 marca QS World Ranking by Subject 2023, pierwszym tegorocznym rankingu z grupy Big-4, polskie uczelnie odnotowały sukces: 25 z nich (dwie  więcej niż przed rokiem) znalazło się wśród najlepszych na świecie, nawet w Top-100. Jesteśmy w 34 spośród 54 kierunków objętych rankingiem, w trzech więcej niż przed rokiem. W 35 notowaniach uczelnie poprawiły swoje pozycje (spadły w 19), a w 18 notowaniach pojawiły się po raz pierwszy. Najwyżej oceniono rolnictwo i leśnictwo (41) oraz weterynaria (51-70) na SGGW, archeologia (51-100) na UW i kierunki „performing arts” (51-100) w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Politechnika Białostocka weszła w skład Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych – Krajowego Klastra Kluczowego. Technologie kompozytowe na co dzień wykorzystują m.in. studenci – konstruktorzy bolidów Formula Student. Inni projektują „deski przyjazne środowisku” czy badają możliwości betonu geopolimerowego.

W sesji wiosennej 2023 do Lekarskiego Egzaminu Końcowego po raz pierwszy przystąpili studenci ostatniego, szóstego roku kierunku lekarskiego Uczelni Łazarskiego. Wszyscy zdali, osiągając wysokie wyniki – średnio 166,17 punktów, co dało uczelni drugie miejsce w Polsce. 

Do 2 kwietnia 2023 roku, młodzi ludzie w wieku 16-20 lat mogą zgłosić swoją kandydaturę do Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Trwa ostatni tydzień rekrutacji do bezpłatnego programu rozwojowego dla młodzieży, która chciałaby ze wsparciem fundacji rozwijać swoje liderskie kompetencje i działać społecznie.

Już od 5 do 9 września na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, w halach kongresowo-wystawienniczych Amber Expo i na terenach do nich przyległych odbędzie się EuroSkills Gdańsk 2023.

Złożenie wniosku projektowego w ramach programu Horyzont Europa to wymagające zadanie, które obejmuje staranne planowanie, precyzyjne przygotowanie budżetu i umiejętność dobrej współpracy z partnerami. W ostatnich dniach Komisja Europejska opublikowała kilka syntetycznych wskazówek, które pomogą przygotować wysokiej jakości wniosek. Warto mieć je oczywiście na uwadze. Wśród rekomendacji jest też współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym!

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w podpisaniu listu intencyjnego w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Straży Granicznej. Pod listem podpis złożyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński oraz Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Zmarł prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej. Z uczelnią był związany przez blisko 50 lat, od wkroczenia w jej mury jako student architektury. Funkcję rektora sprawował od września 2020 r. Wcześniej był prorektorem Politechniki dwóch kadencji i wieloletnim kierownikiem Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK. Pracę naukową i dydaktyczną łączył z bogatą praktyką architektoniczną. Zmarł w środę 22 marca w godzinach późnowieczornych w Krakowie.

Rozwój współpracy w zakresie kształcenia i badań to wspólny cel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i szkolnictwa wyższego Uzbekistanu; jego osiągnięciu służyć będzie pierwsze w historii Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu – 26 kwietnia w Taszkiencie. Towarzyszyć mu będą 27-28 kwietnia Prezentacje Polskich Uczelni „Study in Poland” w Taszkiencie i Samarkandzie, a także międzynarodowa konferencja rankingowa IREG 2023, w której szeroki udział wezmą rektorzy z krajów Azji Centralnej. Delegacji rektorów ponad 20 polskich uczelni przewodniczy szef KRASP, prof. Arkadiusz Mężyk. Obecny będzie m.in. prof. Marek Konarzewski, prezes PAN i dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Erasmus+.

Mykhailo Fedorov jest ukraińskim politykiem i biznesmenem. Pełnił funkcję wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej od 2019 do marca 2023. 21 marca 2023 roku jego obowiązki i tytuł zostały rozszerzone na wicepremiera ds. innowacji, edukacji, nauki i technologii – ministra transformacji cyfrowej.

W dniach 3-4 kwietnia br. na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się konferencja „Focus on Ukrainie” organizowana przez Uniwersytet Gdański oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Ma ona między innymi odpowiedzieć na pytanie, jak włączyć ukraińskie szkolnictwo wyższe do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Obszaru Badań. Ważną rolę w tym procesie odgrywa Polska.

Aleksander Kamyshyn został ministrem Strategicznych Gałęzi Przemysłu. Kamyshyn od połowy roku 2021 zajmował stanowisko prezesa Kolei Ukraińskich.

Od 21 marca Oksen Lisovy pełni funkcję ministra edukacji nauki Ukrainy. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Lisovy zgłosił się na ochotnika do 95. Brygady Powietrznodesantowej.

Statistics Finland ujawnia, że niemal 7 proc. studentów szkół wyższych porzuciło naukę w Finlandii w roku akad. 2020/2021. Natomiast 47 proc. studentów zagranicznych zamierza przerwać studia pomimo dobrych doświadczeń.

Nieco ponad połowa studentów w Stanach Zjednoczonych (51 proc.) uważa, że używanie ChatGPT na studiach jest nieuczciwe lub jest plagiatem. Jednak dwóch na dziesięciu studentów nie zgadza się z tą opinią, podczas gdy reszta osób pozostaje neutralna w kwestii etyki korzystania z tego narzędzia.

W 2022 roku za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) przebadano 323 966 prac dyplomowych. Próg alarmowy, ustalony domyślnie na poziom, gdy podobieństwo pracy do  innego tekstu źródłowego jest większe niż 70 proc., przekroczyło niespełna 1,7 proc. badanych prac. Zaobserwowano więc spadek w ciągu 3 lat od uruchomienia systemu, kiedy 2,5 proc. badanych tekstów przekraczało próg alarmowy. Oczywiście nie oznacza to, że dane prace zostały od razu uznane za plagiat. Każdorazowo w takim przypadku, promotor dokonuje ostatecznej weryfikacji i podejmuje decyzję. System Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) bada jedynie podobieństwo do innych, wcześniej opublikowanych tekstów i ułatwia pracę wszystkim promotorom prac dyplomowych w Polsce.

Jeszcze tylko Senat oraz podpis Prezydenta RP i od 1 czerwca 2023 roku Akademia Nauk Stosowanych w Łomży zmieni nazwę na Akademia Łomżyńska. Zmiana nazwy wynika z faktu awansu łomżyńskiej uczelni do wyższej ligi uczelni akademickich i uzyskaniu uprawnień do nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego, co jest faktem bezprecedensowym w całej historii miasta. Wspomniane uprawnienia to zwieńczenie wieloletnich aspiracji łomżyńskiej uczelni państwowej – zapoczątkowanych jeszcze przez jej założyciela i pierwszego Rektora śp. prof. Kazimierza Pieńkowskiego – aby Łomża stałą się miastem akademickim, z uczelnią spełniająca kryteria wysokiej jakości badań naukowych, ale jednocześnie miastotwórczą i regionotwórczą.

- Nie ma innej drogi jak ta, w której łączymy tradycyjne nauczanie ze środowiskiem współpracy w chmurze – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej o dołączeniu największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce do grona „Uczelni w Chmurze Microsoft”.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba wraz z Kierownictwem GIOŚ wręczyli akty powołania do Rady Naukowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – uroczyste wręczenie aktów powołania odbyło się 10 marca w Sali Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył m.in. Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski, Rektor SGGW prof. dr hab. Inż. Michał Jerzy Zasada oraz Przewodniczący Rady Naukowej, prof. Piotr Kosiak.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt