MegaBaza edukacyjna Perspektywy®W Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy Związkiem Uczelni Lubelskich, reprezentowanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Politechnikę Lubelską, a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Zagraniczni studenci, którzy chcą studiować na Ukrainie, muszą najpierw zmierzyć się z biurokracją. Rząd obiecał, że wkrótce ten problem zostanie rozwiązany. Ministerstwo Cyfrowej Transformacji, Edukacji i Nauki uruchomi nową e-platformę dla obcokrajowców, dzięki której będą mogli aplikować na ukraińskie uniwersytety.

Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, profesor Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu został nowym przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Podczas gdy większość krajów otwiera swoje granice, Chiny rozszerzyły restrykcje związane z wjazdem do kraju do 2022 roku. Wynika to z obaw przed nowymi wariantami koronawirusa, ale także z chęci zabezpieczenia się przed potencjalnymi zakażonymi wobec nadchodzących wydarzeń w Chinach.

Prof. Marek Krawczyk, wybitny naukowiec i chirurg, członek Kapituły Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw, były rektor WUM, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

To elitarne stowarzyszenie naukowców, które doradza Komisji Europejskiej. Prof. Tomasz Kapitaniak jest członkiem sekcji physics & engineering sciences, w której zrzeszonych jest obecnie 437 naukowców.

Dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego została wybrana na członka Zarządu Stowarzyszenia Studiów Izraelskich (Association of Israel Studies).

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą nazwę Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu otworzył Innowacyjne Centrum Medyczne, które będzie zajmować się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, nowotworowych i chorób rzadkich.

KE opublikowała europejską tablicę wyników innowacyjności – European Innovation Scoreboard 2021, która pokazuje, że wyniki Europy w zakresie innowacji stale się poprawiają w całej UE. Polska oceniana jest jako Wschodzący Innowator.

W skład rady weszli przedstawiciele szczecińskich uczelni i eksperci branżowi. Do jej zadań będzie m.in. należeć współpraca z biznesem i administracją w zakresie budowy morskich farm wiatrowych.

W ramach programu „Maria Skłodowska-Curie” – sztandarowego programu Komisji Europejskiej, finansującego kształcenie doktorantów i postdoktorów, naukowcy z całego świata w 2021 roku mogą ubiegać się o granty łącznej wartości 822 mln euro.

Wypowiedź małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak dot. Uniwersytetu Jagiellońskiego narusza zasady prowadzenia debaty publicznej i jest próbą ingerencji w autonomię uczelni i wolność akademicką - podkreśla prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Umożliwienie uczelni posiadającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki używania w swojej nazwie wyrazów "akademia praktyczna" - przewiduje m.in. projekt noweli, który we wtorek przyjęła rada ministrów.

Prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki wystosował pismo z gratulacjami dla Waldemara Siwińskiego, prezesa Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, oraz dla uczelni, które zajęły najwyższe miejsca w RSW 2021.

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, podobnie jak umiejętności wymagane od studentów po zakończeniu edukacji, dlatego wspieramy uczelnie wyższe w podążaniu zgodnie z technologicznymi trendami, dostępem do wiedzy oraz rozwijaniem zdolności, począwszy od korzystania z narzędzi w trakcie nauki jak i doświadczania jej w codziennej pracy instytucji.

Rejestracja na studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu trwa do 12 lipca. Jak dotąd zgłosiło się ponad 4 700 osób. Jakie są najlepiej oceniane w skali kraju kierunki i co nowego czeka studentów pierwszego roku od października?

Konkurs „Normalizacja i ja” adresowany był do uczniów oraz nauczycieli szkół średnich z całej Polski. W tym roku cieszył ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Łącznie nadesłano 135 prac - w kategorii Grafika: 79, w kategorii Esej: 42, w kategorii Film: 5. Natomiast nauczyciele opracowali 9 scenariuszy lekcji. W związku z sytuacją epidemiologiczną, tym razem, konferencja podsumowująca konkurs nie odbyła się.

Politechnika Białostocka – komunikat prasowy w formie wywiadu z Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej m.in. o interdyscyplinarnej ofercie dydaktycznej wydziału, jego wyjątkowości na mapie edukacyjnej Polski (jeden z dwóch) oraz jednym w kraju kierunku studiów: zarządzanie i inżynieria usług

22 czerwca w Centrum Olimpijskim PKOl wręczono dyplomy najlepszym polskim uczelniom akademickim, niepublicznym i zawodowym, a także wydziałom i innym jednostkom prowadzącym najlepsze studia w 71 kierunkach – laureatom XXII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Było to pierwsze od wielu miesięcy spotkanie „w realu” polskiego środowiska akademickiego.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt