MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Tylko 6% prezesów największych firm na świecie to kobiety. W Polsce kobiety stanowią około 15% członków zarządu spółek giełdowych (średnia UE to 25%), a na poziomie senior managementu jest ich około 30% (przy czym w branży technologicznej nieco mniej – około 20%). Stanowią też 1/3 właścicieli innowacyjnych startupów. Wśród rektorów uczelni stanowią około 8% (do ostatniej kadencji nie było ich na tym szczeblu w ogóle). Badania pokazują, że organizacje z wyższym udziałem kobiet osiągają lepsze wyniki finansowe i w zakresie zarządzania(*).

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wprowadziła do oferty edukacyjnej dwa nowe kierunki studiów. Od nowego roku akademickiego studenci będą mogli rozpocząć w SGGW kształcenie na 40 kierunkach studiów, w tym na kierunku ogrodnictwo miejskie i arborystyka oraz technologia biomedyczna. Rejestracja kandydatów na studia trwa już od 7 czerwca, a kończy się 9 lipca.

Link: http://ranking.perspektywy.pl

Opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021: Uniwersytet Jagielloński jest najlepszą uczelnią akademicką w Polsce, minimalnie wyprzedzając Uniwersytet Warszawski, na trzecim miejscu znajduje się Politechnika Warszawska, na czwartym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Za to UW jest liderem pod względem największej liczby najlepszych kierunków studiów – prowadzi ich aż 23, przed PW, która ma ich 17.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020 są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich uhonorowanym został główną nagrodą i tytułem Diamentowego Inżyniera w prestiżowym plebiscycie „Przeglądu Technicznego” i Naczelnej Organizacji Technicznej  NOT.

Kto zwyciężył w Rankingu Uczelni Akademickich, a kto prowadzi najwięcej najlepszych w Polsce kierunków studiów? Czy nastąpiły zmiany w czołówce uczelni niepublicznych i która uczelnia posiada najwięcej patentów zagranicznych? – na te i wiele innych pytań odpowiemy już 22 czerwca. Uroczyste ogłoszenie wyników w południe, ale będą dostępne na stronie www.ranking.perspektywy.pl już od północy. Będą niespodzianki!

Swój udział w uroczystym ogłoszeniu wyników XXII Rankingu Szkół Wyższych 2021 potwierdzili Goście Honorowi: prof. Włodzimierz BERNACKI - sekretarz stanu w MEiN, prof. Arkadiusz MĘŻYK - przewodniczący KRASP, prof. Maciej ŻYLICZ – prezes FNP, prof. Jerzy Woźnicki – prezes FRP, dr inż. Wojciech KAMIENIECKI – dyrektor NCBR, dr Grażyna Żebrowska – dyrektor NAWA, dr Paweł Poszytek – dyrektor FRSE, Marek Michajłowicz – zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego i inni,  Będzie się działo!

15 czerwca nastąpiła premiera nowej odsłony serwisu Biblioteka Nauki – największej polskiej platformy otwartych treści naukowych wraz z konferencją online organizowaną przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to najstarsza i najlepsza uczelnia przyrodniczo-rolnicza w Polsce. W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni rolniczych. Kształci blisko 16 tys. studentów na 40 kierunkach studiów (w tym 9 prowadzonych w języku angielskim) – od weterynarii i architektury krajobrazu, przez ekonomię i informatykę, po dietetykę i Organic Agriculture and Food Production (Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności w języku angielskim).

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego połączą siły przy inicjowaniu oraz realizowaniu wspólnych projektów naukowych. To pozwoli na zwiększenie potencjału obu ośrodków.

Ministerstwo edukacji i nauki odniosło się do uwag do pakietu wolności akademickiej, zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych i opiniowania. W ocenie projektodawcy dzięki zaproponowanym regulacjom możliwe będzie m.in. wzmocnienia gwarancji wolności nauczania i debaty akademickiej.

17 czerwca ogłoszona została nowa międzynarodowa deklaracja o wartościach uniwersyteckich „Magna Charta Universitatum 2020”. Stanowi ona kontynuację pierwotnej Magna Charta, przyjętej w roku 1988 w Bolonii z okazji 900-lecia najstarszego uniwersytetu w Europie, pod którą podpisało się ponad 900 uczelni z całego świata, w tym około 30 z Polski. Uznano, że należy na nowo określić podstawowe wartości, jakimi powinny kierować się uczelnie, jak również warunki, w których powinny działać, by móc wartości te realizować.

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) znalazła się wysoko pośród 47 szkół biznesu z 21 krajów w klasyfikacji Positive Impact Rating 2021, której wyniki ogłoszono 17 czerwca 2021 w Lucernie podczas World Economic Forum. W pięciostopniowej skali uczelnia sklasyfikowana została w grupie czwartej.

O współpracy na linii nauka-biznes oraz roli gdańskich uczelni w rozwoju lokalnego biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego to główne tematy poruszone podczas webinarium „Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności”.

Wydaje się, że prostych powrotów po osłabieniu pandemii nie będzie. Wraz ze zmianami systemowymi, które dokonały się na uczelniach, będziemy musieli zastanowić się, w jakim zakresie chcemy powracać do sytuacji sprzed marca 2020 r. - powiedział w środę wiceszef MEiN Włodzimierz Bernacki.

Na amerykańskich uczelniach powiało optymizmem.  Większość z nich planuje sprowadzić studentów zagranicznych na kampusy w jesiennym semestrze, przy czym 86% uczelni przymierza się do prowadzenia niektórych zajęć stacjonarnie.

Tego lata studenci z całego świata przyjadą do Izraela na 6-10 tygodni, aby pracować w izraelskich firmach i organizacjach, m.in. w Tel Awiwie i Jerozolimie, w ramach specjalnego programu. Będą badać m.in. trendy biznesowe, projektować modele cenowe, pozyskiwać finanse.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu została wybrana na prezydenta Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego ELS.

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak otrzymała zaproszenie do uczestnictwa w radzie programowej Europejskiej Stolicy Nauki KATOWICE 2024.

Anna Budzanowska, b. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego (2019–2020) i wiceminister edukacji i nauki (2021), została powołana na przewodniczącą Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ningbo University of Technology podpisały list intencyjny dotyczący utworzenia Instytutu Polsko-Chińskiego.

Komisja Europejska zainicjowała wraz z przemysłem 11 nowych partnerstw europejskich, które mają pobudzić inwestycje w badania naukowe i innowacje. Celem jest rozwiązywanie problemów związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem, aby wdrożyć Europejski Zielony Ład.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt