MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

13 uczelni zostanie nagrodzonych 10 marca podczas Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego w EXPO XXI w Warszawie w konkursie za najlepsze kreatywne kampanie Genius Universitatis 2023. Do konkursu zgłosiło się w tym roku 35 uczelni (103 prace), w tym po raz pierwszy - 8 wydziałów.

Pierwsze wśród miesięczników i dwumiesięczników oraz szóste miejsce wśród ogółu tytułów prasowych w Polsce – tak wygląda pozycja Perspektyw w najnowszym rankingu opiniotwórczości mediów. Wyniki badania opublikował Instytut Monitorowania Mediów. W styczniu 2023 Perspektywy były cytowane 700 razy.

Ponad 250 tysięcy uczniów z Ukrainy uczy się obecnie w polskich szkołach. Większość – w Warszawie i okolicach oraz we Wrocławiu, ale prawie w każdym miejscu naszego kraju są ukraińskie dzieci, które potrzebują wsparcia w zdobywaniu wiedzy. To właśnie temu problemowi będzie poświęcona debata główna na Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2023.

Wszechstronna wiedza ogólnoprzyrodnicza i fachowa, a także nacisk na umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Do tego wyjątkowy i nowoczesny kampus skupiony w jednym miejscu, na warszawskim Ursynowie. Zapraszamy do SGGW!

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w ramach odpowiedzialności społecznej uczelni, organizuje konferencję pt. „UMW Zielona Uczelnia w zielonym mieście”. Sympozjum realizowane jest  w partnerstwie z rankingiem UI GreenMetric, przy współpracy przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, oraz organizacji proekologicznych. Konferencję swoim patronatem objął Minister Zdrowia.

Studenckie Targi Pracy SGH, odbywające się w dniach 7 - 9 marca 2023 roku w Szkole Głównej Handlowej, to idealna okazja dla studentów, żeby poznać przyszłych pracodawców. Partnerami wydarzenia są  firmy działające na polskim rynku i nie tylko, które dają młodym ludziom możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia podczas praktyk i stażów. Patronem medialnym wydarzenia jest portal Perspektywy.

Rząd Japonii odznaczył Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, prof. dr. hab. Marka Rockiego, rektora SGH w latach 1999-2005 i 2016-2020 roku.

– Bezpieczna dla środowiska energia to albo energia ze źródeł odnawialnych albo energia jądrowa. Aby zbudować w Polsce sektor energetyki jądrowej potrzebni są ludzie o solidnym wykształceniu – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak. 2 marca Uniwersytet Warszawski i spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały umowę o współpracy w zakresie kształcenia kadr dla energetyki jądrowej w Polsce.

Na podstawie ewaluacji jakości działalności naukowej w latach 2017-2021 Uczelnia Łazarskiego otrzymała najwyższą możliwą kategorię A+ w dyscyplinie nauki prawne. Wysoko oceniona została także w pozostałych trzech dyscyplinach, w których prowadzi badania naukowe – B+ w: naukach medycznych, naukach o polityce i administracji oraz ekonomii i finansach.

Prestiżowe szwajcarskie federalne uczelnie technologiczne w Zurychu i Lozannie rozważają, czy wprowadzić ograniczenia dotyczące przyjmowania zagranicznych studentów.

Ponad 120 wystawców (w tym 62 uczelnie), organizatorzy studiów za granicą, 35 spotkań przygotowujących do matury i wyboru dalszych ścieżek edukacji; webinary, prezentacje warszawskich uczelni akademickich, panele dyskusyjne, warsztaty - to najkrótsza charakterystyka Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego 2023. Nowością tegorocznej edycji jest Strefa Konsultacji z doradcami kariery i możliwością rozmów 1:1 ze studentami i absolwentami uczelni-wystawców.

Jeszcze trzy lata temu wszyscy rektorzy uniwersytetów w Irlandii byli mężczyznami. Ale od początku maja będą oni w mniejszości, albowiem siedem z 13 uniwersytetów będzie kierowanych przez kobiety. Ostatnio dołączyła do ich grona Orla Feely, profesor inżynierii elektronicznej na University College Dublin (UCD), której organ zarządzający właśnie ogłosił jej nominację na najwyższe stanowisko.

27 lutego na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu. W uroczystości licznie wzięli udział przedstawiciele władz miasta i samorządu oraz społeczność akademicka Uczelni.

Współczynnik umiędzynarodowienia studiów wyższych wynosił odpowiednio 6,8 proc. w 2020 roku i 7,1 proc. w 2021 roku. W wartościach bezwzględnych pomiędzy tymi dwoma latami odnotowano wzrost liczby cudzoziemców o 3,34 tysiące, do poziomu 85,9 tysięcy osób w 2021 roku. Najczęstszym wyborem wśród cudzoziemców w roku akademickim 2021/2022 było zarządzanie. Na wskazanym kierunku w 2021 roku w Polsce kształciło się 17 proc. studentów zagranicznych. Zauważalny jest również wzrost zainteresowania tym kierunkiem (o 975 osób) w porównaniu z rokiem poprzednim. Więcej danych o preferencjach edukacyjnych obywateli innych państw w naszym kraju znajduje się w raporcie „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”. Został on przygotowany przez ekspertów z Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). Raport dostępny jest dla wszystkich na portalu RAD-on.

Drukowanie leków za pomocą technologii 3D brzmi jak scenariusz filmu fantastycznego, ale niedługo może stać się faktem. Niewykluczone, że przyczyni się do tego młoda badaczka z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

8 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała prof. Emila Ślązaka na stanowisko wiceprezesa i powierzyła mu kierowanie pracami Zarządu.

Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów do wzięcia udziału w próbnej maturze z biologii i chemii organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest. Jest to akcja promocyjna skierowana wyłącznie do maturzystów zdających maturę w 2023 roku. To świetna okazja do przetestowania swojej wiedzy przed majowym egzaminem dojrzałości.

Zapraszamy do udziału w Prezentacjach Polskich Uczelni UZBEKISTAN 2023, które odbędą się – w ramach programu „Study in Poland” – w Taszkiencie (27 kwietnia) i Samarkandzie (28 kwietnia). Prezentacje będą wydarzeniem towarzyszącym pierwszemu w historii Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu (26 kwietnia w Taszkiencie).

We are happy to announce: the most energetic, empowering, and inspiring event is back!
Perspektywy Women in Tech Summit 2023 ✸ 14-15 June in Warsaw at Expo XXI ✸ The biggest conference for women in Tech & IT in Europe and Asia!

Na polskich uczelniach uczy się zdalnie na I roku studiów ponad tysiąc studentów z Ukrainy - wynika z danych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Jest to związane z zakazem opuszczania tego kraju przez mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat z powodu inwazji rosyjskiej.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt