MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

8 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała prof. Emila Ślązaka na stanowisko wiceprezesa i powierzyła mu kierowanie pracami Zarządu.

Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów do wzięcia udziału w próbnej maturze z biologii i chemii organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest. Jest to akcja promocyjna skierowana wyłącznie do maturzystów zdających maturę w 2023 roku. To świetna okazja do przetestowania swojej wiedzy przed majowym egzaminem dojrzałości.

Zapraszamy do udziału w Prezentacjach Polskich Uczelni UZBEKISTAN 2023, które odbędą się – w ramach programu „Study in Poland” – w Taszkiencie (27 kwietnia) i Samarkandzie (28 kwietnia). Prezentacje będą wydarzeniem towarzyszącym pierwszemu w historii Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu (26 kwietnia w Taszkiencie).

We are happy to announce: the most energetic, empowering, and inspiring event is back!
Perspektywy Women in Tech Summit 2023 ✸ 14-15 June in Warsaw at Expo XXI ✸ The biggest conference for women in Tech & IT in Europe and Asia!

Na polskich uczelniach uczy się zdalnie na I roku studiów ponad tysiąc studentów z Ukrainy - wynika z danych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Jest to związane z zakazem opuszczania tego kraju przez mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat z powodu inwazji rosyjskiej.

Projekt DeBBaty łączy w sobie turniej debat oksfordzkich i cykl szkoleń dla licealistów z 12 miast w Polsce. Głównym celem projektu jest rozwój predyspozycji interpersonalnych i retorycznych młodych osób. Dzięki udziale w projekcie uczniowie liceów mają okazję do udoskonalenia umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi, sztuką argumentacji oraz umiejętności związanych z działalnością projektową. Organizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przystąpił do Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) - europejskiej koalicji, której celem jest udoskonalenie systemu oceny badań naukowych. W imieniu UMW deklarację podpisała prof. Marzena Dominiak, prorektor ds. strategii rozwoju uczelni.

Klaster Nowych Technologii Medycznych Politechniki Warszawskiej wspiera rozwój innowacyjności polskiego sektora wyrobów medycznych i produktów leczniczych. 24 lutego br. WUM oficjalnie stał się jego członkiem. Umowę o współpracy sygnowali prorektorzy ds. nauki obu uczelni: prof. Piotr Pruszczyk oraz prof. Mariusz Malinowski. Członkostwo w NTMed jest kolejnym potwierdzeniem renomy prężnego ośrodka badawczego, jaką cieszy się uczelnia. Udział w przedsięwzięciu to też m.in. możliwość korzystania z doradztwa technicznego w ramach rozwijanych innowacji czy specjalistycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania środków na prace badawczo-rozwojowe w medycynie, farmacji i naukach o zdrowiu.  

Politechnika Bydgoska - jako druga po Politechnice Wrocławskiej - uruchomi kierunki medyczne. O planach uczelni poinformowano podczas uroczystości otwarcia nowego budynku dydaktycznego.

Dr Paulina Piasecka, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas została wybrana do grona członków Radicalisation Awareness Network Policy Support (RAN PS), European Research Community on Radicalisation (ERCOR) Researchers’ Directory, która jest finansowana przez Komisję Europejską.

Rada Naukowa Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk wybrała prof. Janusza Rachonia na swojego przewodniczącego w kadencji 2023-2026.

Dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur, prof. PB z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej został członkiem prestiżowego europejskiego stowarzyszenia naukowego European Academy of Science and Arts (EASA). Jednocześnie warto podkreślić, że jest najmłodszym członkiem Akademii w historii jej działalności.

Centrum badawczo-rozwojowe w obszarze sztucznej inteligencji IDEAS NCBR oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) podpisały umowę dotyczącą pracy nad wspólnymi projektami. Będą to przede wszystkim badania nad inżynierią oprogramowania oraz rozwojem AI. Dzięki synergii działań jednostek, polscy naukowcy będą mieli możliwość prowadzenia projektów R&D na najwyższym światowym poziomie oraz wspólnego kształcenia doktorantów w takich dyscyplinach jak informatyka techniczna i telekomunikacja.

83 proc. Polaków przeznacza do 500 złotych miesięcznie na edukację, 13 proc. – od pół tysiąca do tysiąca złotych, a 3 proc. – powyżej tysiąca złotych. To wyniki najnowszego badania „Czy inwestujemy w siebie? Podejście Polaków do edukacji i rozwoju” zrealizowanego na zlecenie Tutore Poland. Firma sprawdziła, czy pomimo kryzysu i niepewnej sytuacji gospodarczej Polacy inwestują w samorozwój oraz edukację własną i swojego dziecka. Wyniki mogą zaskakiwać. Co drugi konsument wydaje pieniądze na swoją edukację. Dlaczego? Istotny jest dla nich samorozwój, a aż 30 proc. wskazuje, że chce zmienić pracę.

Maratony tworzenia gier komputerowych zwane popularnie hackathonami od lat z powodzeniem organizowane są dla studentów i cieszą się ogromną popularnością. To nie tylko zabawa, to również prawdziwa szkoła programowania, kreatywności i pracy w zespole.

Wystawa fotografii Marcina Staniewskiego “Ukraina_2022-2023" zainaugurowała, w piątek 24.02.2023, w Collegium Maius, Dni Ukraińskie  - cyklu wydarzeń kulturalnych, które zaplanowano na najbliższy weekend.

Wpływ ewaluacji na Ranking Szkół Wyższych, kryteria umiędzynarodowienia, metodologia rankingu uczelni zawodowych – to tylko niektóre kwestie omawiane podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Kapituły Rankingu Szkół Wyższych, które odbyło się w siedzibie Perspektyw 23 lutego. 

„Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” przystąpiła do realizacji działań na rzecz rozwoju Polski Wschodniej. W ramach współpracy Politechniki Białostockiej z uczelniami partnerskimi – Politechniką Lubelską oraz Politechniką Rzeszowską ogłoszono konkurs „Wschodzący Innowatorzy”, który skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Działanie odbywa się w ramach programu pn. BIZNAK – rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych. Do wygrania do 2000 zł!

W 2018 roku według UNESCO Kazachstan był ósmym co do wielkości na świecie krajem wysyłającym studentów na zagraniczne uczelnie. Wybierali oni głównie Rosję, ale obecnie wśród krajów cieszących się największą popularnością jest także Polska.

Łączy nas idea realizowania edukacji dopasowanej do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Zależy nam na sprzężeniu z gospodarką, ale także np. administracją lokalną – mówi prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, która przewodzi europejskiemu konsorcjum EUNICE.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt