MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Utworzenie od października 2024 r. lig akademickich ogłosił goszczący w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. W pierwszym roku funkcjonowania program ma kosztować 15 mln zł.

Prof. dr hab. Marzenna Weresa, dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH została wybrana na przewodniczącą Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.

Prorektor z Politechniki Białostockiej będzie kierować pracami 13-osobowego zespołu doradczego ds. polityki otwartego dostępu do danych badawczych finansowanych ze środków publicznych.

The Global Network for Advanced Management (GNAM), konsorcjum wiodących szkół biznesu z całego świata, rozszerza zasięg o Europę Środkowo-Wschodnią, zapraszając Akademię Leona Koźmińskiego jako swojego 32 członka. Konsorcjum powstało w celu napędzania innowacji i tworzenia wartości dodanej w ramach sieci czołowych uczelni. Akademia Leona Koźmińskiego dołącza jako instytucja reprezentująca Europę Środkowo-Wschodnią, zaznaczając tym samym geograficzną ekspansję GNAM oraz zaangażowanie na rzecz ciągłego rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań.

Począwszy od 1 maja 2024 KE umożliwi nowy sposób rozliczeń finansowych w odniesieniu do wszystkich działań w ramach programów Horyzont Europa oraz Euratom – za pomocą jednostkowych kosztów osobowych (unit costs).

26 marca 2024 r. w Centrum Prasowym PAP odbyła się inauguracja inicjatywy „Zielona Koalicja dla Zdrowia”, do której przystąpiła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. To platforma współpracy na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski powiedział, że samorząd zachęca lekarzy, by nie podejmowali pracy na uczelniach, które nie są przygotowane do kształcenia studentów na kierunkach lekarskich.

Spośród 1068 wniosków minister nauki Dariusz Wieczorek przyznał stypendium 386 studentkom i studentom za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wysokość stypendium wynosi 17 tys. zł.

Prof. dr hab. Mariusz Sielski, dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, został wybrany 22 marca br. przez Kolegium Elektorów na rektora uczelni na kadencję 2024-2028. W  wyborach pokonał obecnego rektora Akademii, prof. dr hab. Wojciecha Widłaka.

Prof. dr hab. Wiesław Czołpiński został wybrany 24 marca br. rektorem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie na kadencję 2024-2028. Obecny prorektor ds. kształcenia i studentów oraz badań naukowych i ewaluacji działalności naukowej sztuki filmowej i teatralnej Akademii kandydował na to stanowisko wspólnie z kontrkandydatkami: dr Ewą Bułhak-Rewak, aktorką Teatru Narodowego w Warszawie oraz dr hab. Bożeną Suchocką-Kozakiewicz, reżyserką teatralną. 

Dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni, obecny rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, został 22 marca br. wybrany na rektora w kadencji 2024-2028. W tajnym głosowaniu Uczelnianego Kolegium Elektorów otrzymał 19 głosów poparcia i jeden głos wstrzymujący się. Kandydata na rektora wskazały dwa organy kolegialne Uczelni, tj. Rada Uczelni i Senat.

Ks. prof. dr. hab. Ryszard Czekalski, obecny rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, został 25 marca br. wybrany przez Kolegium Elektorów rektorem UKSW na drugą kadencję – 2024-2028. Był jedynym kandydatem.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce rektora uczelni wybiera kolegium elektorów. W dniu 25 marca 2024 roku Kolegium Elektorów Politechniki Poznańskiej dokonało wyboru Rektora Uczelni na kadencję 2024-2028. Po raz drugi powierzono tę funkcję prof. dr. hab. inż. Teofilowi Jesionowskiemu, co zgodnie z art. 24 ust. 4 pkt 1) ustawy potwierdzone zostało aktem wyboru podpisanym przez Przewodniczącego Kolegium prof. dr. hab. inż. Marka Domańskiego.

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, obecny rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, uzyskał reelekcję w wyborach na rektora 27 marca br., w kadencji 2024-2028. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

 

Nabór wniosków do 7. edycji programu Bekker NAWA właśnie został otwarty. W tegorocznej edycji wprowadzono, korzystne dla wnioskodawców, zmiany zasad przy obliczaniu kwoty finansowania. Dotychczas ze środków programu Bekker NAWA skorzystało prawie 800 osób, realizując projekty badawcze w 38 krajach na całym świecie.

Samorząd Studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW, jak co roku od 12 lat, specjalnie dla maturzystów zdających geografię, organizuje akcję „Ogarnij Gegrę!”.

Dziś mija 100 dni rządów obecnej koalicji. To dobra okazja do podsumowania działań zrealizowanych w tym czasie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O najważniejszych dokonaniach resortu nauki mówił podczas konferencji prasowej minister Dariusz Wieczorek. W wydarzeniu wzięli również udział wiceministrowie MNiSW: Maria Mrówczyńska, Marek Gzik, Maciej Gdula oraz Andrzej Szeptycki.

Każdy kandydat na rektora ma swój sposób na zdobycie upragnionych gronostajów. Najpewniejszą strategią było do tej pory spowodowanie, aby na liście wyborczej był tylko jeden kandydat/ka… Ale pomysł prof. Andrzeja Tretyna z UMK, aby zaproponować elektorom nie tylko siebie, ale pełny zespół rektorski, idealnie zbalansowany pod względem płci, okazał się strzałem w „10” i skutecznie pokonał urzędującego prorektora! Podobnym tropem poszedł prof. Rafał Matera z Uniwersytetu Łódzkiego i jego „idealna” genderowo ekipa również pokonała dotychczasową rektorkę! A więc rada dla ambitnych kandydatów z uczelni, w których wybory odbędą się dopiero w kwietniu-maju: A gender-balanced team is a dream! To naprawdę działa! Przynajmniej w uniwersytetach… A oto najciekawsze liczby i fakty z dotychczasowej kampanii.

Perspektywy Women in Tech z dumą wspierają kobiety w nauce, biznesie i branży tech & IT! Dlatego zachęcamy Studentki i Studentów (z Polski i zagranicy) kierunków STEM do wzięcia udziału w największej konferencji (nie tylko!) dla kobiet w nowych technologiach w Europie i Azji - Perspektywy Women in Tech Summit 2024, która odbędzie się 12 - 13 czerwca w Warszawie!

Uwaga, studentki, absolwentki i doktorantki kierunków ścisłych, technicznych lub informatycznych! Jeśli zastanawiacie się, jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, zaprojektować ścieżkę kariery i rozwinąć kluczowe kompetencje w branży nowych technologii - do 28 kwietnia br. możecie zgłaszać się do 10. edycji programu mentoringowego IT for SHE. Macie szansę pod okiem czołowych ekspertek i ekspertów z wiodących, globalnych firm technologicznych, rozwinąć swoje umiejętności z zakresu nowych technologii, zarządzania projektami, planowania kariery zawodowej czy nowoczesnego przywództwa.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!