MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Problemy społeczno-ekonomiczne, dysfunkcje instytucji i braki w systemie edukacji skłaniają młodych Słowaków do szukania możliwości za granicą.

Zarządzanie akademickie to złożony obszar działalności organizacyjnej, w którym krzyżują się różne interpretacje funkcjonowania uczelni – pisze prof. Sułkowski we wstępie do tej, bardzo obszernej – jak podkreślają recenzenci – odważnej, książki.

Globalizacja nauki stawia w centrum uwagi globalnego naukowca i jego indywidualne wybory zawodowe, takie jak sieci współpracy czy intensywność prowadzonych badań, pracującego na przecięciu nauki globalnej i krajowej.

Fantomy dużych zwierząt w skali 1:1, modele do treningu zakładania opatrunków czy iniekcji dożylnych, innowacyjne aplikacje do wirtualnej rzeczywistości –  to tylko niektóre z nowoczesnych materiałów dydaktycznych, w jakie wyposażona jest Pracownia Umiejętności Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. 7 listopada 2022 roku w obecności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych Pracownia została oficjalnie otwarta.

Dzięki współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z T-Mobile Polska na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie powstanie inteligentna infrastruktura badawcza.

14 listopada 2022 roku na Politechnice Śląskiej swoją działalność zainaugurował Instytut Europejski Uniwersytetu Yanshan. Naukę w nim podjęło 61 studentów z Chin którzy będą studiować na czterech wydziałach Politechniki Śląskiej: Elektrycznym, Mechanicznym Technologicznym, Chemicznym oraz Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda objęła honorowy patronat nad konferencją „Post War Innovative Transformation of Ukraine”.

W roku akademickim 2022/2023 możliwość udziału w programie Erasmus+ otrzymali studenci, doktoranci i pracownicy ukraińskich uczelni medycznych. Jest to forma pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy.

W sytuacji, kiedy doniesienia z frontu mówią o nowych ofiarach i zniszczeniach, uważamy, że zadaniem uczelni jest szerzenie humanitaryzmu. Będziemy wspierać uchodźców w pozyskiwaniu formalnych świadczeń pomocowych, ale też wspierać ich na stopie kontaktów międzyludzkich. Wrażliwość społeczna pracowników i studentów Politechniki Białostockiej objawia się w spontanicznych gestach pomocy, które wszyscy uważamy za naturalne.

Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez uczelnię na rzecz Ukrainy opowiada prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Dzisiaj kluczowa staje się kwestia, jak nadal mądrze pomagać Ukrainie, by polskie uniwersytety odegrały strategiczną rolę w odbudowie jej systemu szkolnictwa wyższego. To ogromna szansa na prawdziwe pojednanie pomiędzy naszymi krajami, na bazie już zaistniałego w ostatnich miesiącach ogromnego kapitału dobra.

Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez Uniwersytet Gdański na rzecz Ukrainy opowiada prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor UG.

Międzynarodowy Dzień Studenta Święto, które zostało ustalone w 1941, w Polsce obchodzone jest od 2009. Studenci, 17 listopada przypada Wasze święto! Międzynarodowy Dzień Studenta pierwotnie miał upamiętniać wydarzenia z 1939 r., kiedy to demonstracja czechosłowackich studentów, sprzeciwiających się agresji III Rzeszy Niemieckiej, wyszła na ulice.

Nasza reprezentacja w składzie: Mikołaj Cudny, Michał Lipiec, Aliaksandr Melnikau, Piotr Miernik i Krzysztof Zdon zdobyła złoty medal na Zawodach Matematycznych Państw Bałtyckich. Identyczny wynik punktowy posiadała reprezentacja Niemiec, jednak nasza reprezentacja miała więcej w pełni poprawnie rozwiązanych zadań, co przeważyło szalę na naszą korzyść. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Litwy.

Polska Izba Przemysłu Targowego ogłosiła nowy Konkurs - Design For Future. 

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak wiele obopólnych korzyści przynosi współpraca biznesu z uczelniami. Dziś jest to szczególnie istotne w branżach kształtujących łańcuchy dostaw, gdzie oprócz świetnego wyszkolenia teoretycznego, liczy się doświadczenie. Właśnie dlatego Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu oraz firma CHEP, dostarczająca rozwiązań dla łańcuchów dostaw, nawiązały współpracę.

Festiwal Filmów Naukowych to pierwsza edycja festiwalu stworzonego przez Politechnikę Warszawską popularyzująca wiedzę naukową i pokazująca jej osiągnięcia. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2022 roku w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej przy ulicy Poleczki 19 w Warszawie. Wszystkie festiwalowe wydarzenia są bezpłatne i mają charakter otwarty.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” – wspólnie z Ukraińską Fundacją Talentów, Prezydentem miasta Lublina i partnerami akademickimi z Polski i Ukrainy – organizuje międzynarodową konferencję: Post War Innovative Transformation of Ukraine, która odbędzie się 1-2 grudnia 2022 w Lublinie, z udziałem wybitnych przedstawicieli nauki, gospodarki i życia społeczno-politycznego Polski, Ukrainy i innych krajów UE. Podczas konferencji odbędzie się inauguracja projektu INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy. Organizatorzy serdecznie zapraszają na konferencję wszystkie uczelnie, firmy technologiczne i organizacje zainteresowane udziałem w szerokiej koalicji mającej na celu przyspieszenie rozwoju Polski i Ukrainy!

Stan prac nad Rankingiem Liceów i Techników Perspektywy 2023 oraz dyskusja nad jego metodologią  w kolejnych edycjach były najważniejszymi tematami poruszanymi podczas posiedzenia Kapituły Rankingu, które odbyło się 15 listopada w sali Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr, jako jedyni w Polsce, uczą się badania rektalnego  zwierząt za pomocą ramienia haptycznego. To nowoczesny symulator, dzięki któremu przyszli lekarze weterynarii „diagnozują” najczęściej spotykane patologie w obrębie przewodu pokarmowego koni i krów na długo przed pierwszym kontaktem z żywym zwierzęciem.

23 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się IV edycja Our Future Forum – największej konferencji edukacyjnej w Polsce. Ponad 1000 uczniów i studentów z całego kraju, spotka się, by dyskutować o przyszłości polskiego szkolnictwa i uczelni wyższych. Uczestnicy wezmą także udział w warsztatach edukacyjnych i panelach dyskusyjnych z autorytetami, w takich dziedzinach jak ekonomia, polityka zagraniczna czy samorządność.

Jaki jest poziom zaufania ludzi do robotów? Czy ufamy ich niezawodności bezgranicznie? W jakich okolicznościach zdajemy się na maszyny? Co charakteryzuje udaną współpracę z robotem? To pytania jakie postawili sobie studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w badaniu poziomu zaufania do robotów. W testach wykorzystali Kalmana - łazika marsjańskiego, którego tworzą od pięciu lat.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt