MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Podczas corocznej narady konsultacyjnej programu „Study in Poland” podziękowano prof. Włodzimierzowi Nykielowi za jego wkład w umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Od lewej: prof. Marek Tukiendorf, rektor PO, Ewa Kiszka, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej GUMed., dr Bianka Siwińska, koordynatorka "Study in Poland", prof. Włodzimierz Nykiel, rektor PŁ, Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukcyjnej Perspektywy.

Są jeszcze wolne miejsca w Szkole Edukacji. Trwa nabór na bezpłatne, dzienne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli matematyki i języka polskiego.

Studia podyplomowe w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to propozycja dla absolwentów matematyki i filologii polskiej. Skorzystać z niej mogą nie tylko osoby, które właśnie odebrały dyplom, lecz także początkujący nauczyciele i ci, którzy dotychczas pracowali w innych zawodach lub powracają na rynek pracy. Możliwe jest również łączenie zajęć w Szkole Edukacji ze studiami doktoranckimi.

Czy wiesz, że w Rzeszowie jedna z uczelni oferuje studia, na które ludzie przyjeżdżają z całej Polski? Studia te nazywają się ZARZĄDZANIE LOTNICTWEM (AVIATION MANAGEMENT), a ta uczelnia to Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie! Poznaj człowieka, który przyjechał na te studia z Krakowa. Z Tomaszem Migaczem rozmawia Szymon Taranda.

Przyjęciem „Przesłania” zakończyła się sesja podsumowująca zwołany w czerwcu we Wrocławiu XXV Kongres Techników Polskich, który był zorganizowany wspólnie
z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich.

Domy dziecka to nie tylko miejsca, które „karmią i dają schronienie”, ale też mają realny wpływ na rozwój dzieci. Wychowawcy zachęcają wychowanków do realizacji swoich pasji, proponując im rozmaite zajęcia pozalekcyjne, które są zgodne z ich zainteresowaniami i predyspozycjami.

79,5 maturzystów proc. zdało,

15 proc. może przystąpić do poprawki w sierpniu

5,5 proc. – dopiero za rok

Już można składać wnioski na stypendia pomostowe. Kilkaset stypendiów na I rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów 2016, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Stypendia, w wysokości 500 zł miesięcznie, będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski można składać do 17 sierpnia.

We Wrocławiu rozpoczęło się Biennale Młodej Sztuki Europejskiej (Jeune Création Européenne),  wystawa promująca aktualne trendy w młodej sztuce. Polscy widzowie będą mieli okazję obejrzeć prace 56 artystów z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Francji, Polski, Łotwy i Danii. Dla zwiedzających wystawa będzie dostępna do 31 lipca. W Polsce organizatorem wydarzenia jest wrocławska Galeria Miejska.

To tu odwiedzisz dalekie planety pozasłoneczne, podczas prowadzonego na żywo pokazu 3D poszukasz różnych przejawów życia w kosmosie. Może chcesz posłuchać koncertu pod gwiazdami lub pod gołym niebem, przez prawdziwy teleskop zobaczyć deszcz perseidów? W planetarium codziennie znajdziesz wiele różnych pokazów: dla oczekujących przygody, nieziemskiego przeżycia, ale też chwili idealnie spokojnego podziwiania świata.

Politechnika Łódzka, Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta raz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają na międzynarodową konferencję Rola kobiet w nauce - tradycja Marii Skłodowskiej-Curie, która odbędzie się w dniach 29-30 września w Łodzi. Spotkanie będzie poświęcone dyskusji na temat obecności i sukcesów kobiet w różnych dziedzinach nauki. Dane statystyczne pokazują, że chociaż połowa osób otrzymujących stopień doktora w dziedzinach nauki i technologii to kobiety, to reprezentują one jedynie jedną piątą wszystkich profesorów.

Z dniem 27 czerwca 2016 roku Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, mocą decyzji wydanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym uczelnia uzyskała status uczelni akademickiej.

19 filmów dokumentalnych i fabularnych z Chile i Europy, także z Polski, seria paneli dyskusyjnych pod hasłem „Patrz uważnie” oraz zmieniona formuła artystyczna i organizacyjna  - to program Festiwalu Filmowego Hommage à Kieślowski,  Sokołowsko, 9–11 września 2016 r.

27 czerwca br. minister edukacji Anna Zalewska wyjawiła założenia reformy edukacji, w tym najważniejszej tego dnia decyzji  o nowej strukturze szkolnictwa, która ma ruszyć od września 2017 roku, a w pełni będzie funkcjonować od roku szkolnego 2022/2023. Prezentacja "Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - dobra zmiana", podsumowująca półroczną debatę o najistotniejszych problemach polskiej edukacji odbyła się w Toruniu. Szefowa MEN wybrała to miasto, bo jak wyjaśniała, to tam rozpoczął się ruch w obronie gimnazjów. I inicjatorzy tego ruch pierwsi dowiedzieli się, że jednak gimnazjów nie obronili. Od 2017 roku ma być tak: 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poszerzył swoją ofertę kształcenia o kolejne kierunki studiów. Znalazły się wśród nich m.in.: ekonomia społeczna, logopedia oraz monitoring środowiska przyrodniczego.

Nagroda „Dźwignia” jest przyznawana od 2000 r. przez Naczelną Organizację Techniczną, Krajową Izbę Gospodarczą oraz Redakcję „Przeglądu Technicznego”. Jej celem jest wspieranie i promowanie osób i firm przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy, wdrażających zaawansowane technologie, zwiększających konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki.

Kończy się rok szkolny, wielu młodych ludzi stoi przed życiowym wyborem, zastanawiając się jaką szkołę wybrać, aby po jej ukończeniu mieć dobrą stabilną pracę i odpowiednio wysokie wynagrodzenie.

To ostatni dzwonek dla młodych polskich inżynierów, aby wziąć udział w konkursie „Innovate with Kongsberg Automotive. Choose your automotive career path” i dołączyć do największego zespołu norweskiego holdingu w zakładzie w Pruszkowie. Projekty, dotyczące innowacyjnych rozwiązań, jakie można wykorzystać w fotelach samochodowych przyszłości, przyjmowane będą już tylko do 30 czerwca br. Zwycięzca konkursu, zanim zacznie karierę w Polsce, będzie miał także okazję przyjrzeć się, jak pracują najlepsi projektanci, konstruktorzy oraz inżynierowie w fabrykach w Norwegii lub centrum R&D w Niemczech.

Rektorzy uczelni technicznych apelują do rządu o zwiększenie finansowania przez państwo badań technicznych i określenie priorytetów w reindustralizacji gospodarki. W dokumencie  pt. "Tak dla nauk technicznych", wystosowanym przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), podkreślono znaczenie reindustrializacji polskiego przemysłu, która powinna się stać "podstawowym celem w procesie modernizacji polskiej gospodarki i budowaniu gospodarki opartej na wiedzy". Jej głównymi filarami powinny być: zasoby polskiej nauki, skupione przede wszystkim w uczelniach, a zwłaszcza uczelniach technicznych - oraz potencjał gospodarczy polskich firm, które rynkową przewagę uzyskują dzięki inwestycjom w innowacje, rozwój i wdrażanie nowych, zawansowanych technologii - piszą.

30 czerwca mija termin naboru do drugiej edycji programu Nowe technologie dla dziewczyn - pierwszego w Polsce programu stypendialnego dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z nowymi technologiami.

Inicjatywa ma na celu zainteresowanie młodych kobiet branżą nowych technologii oraz kierunkami studiów, które wiążą się z ich tworzeniem. Celem programu jest udzielenie utalentowanym maturzystkom i studentkom wsparcia w nauce oraz w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej w branży technologicznej. Spożytkowanie wielkiego potencjału kobiet w kluczowym dla cywilizacji obszarze nowych technologii jest warunkiem koniecznym dla jej rozwoju. Program stypendialny obejmuje w tym roku wszystkie uczelnie techniczne w Polsce.

Przedstawiciele największych organizacji studenckich zawarli Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Studenckich. – OPOS to odpowiedź na często pomijany głos środowiska studenckiego. W Polsce jest nadal wiele do zrobienia dla młodych ludzi. Dlatego łączymy siły – mówi Michał Moskal, przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt