MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Warszawska Szkoła Reklamy od 20 lat zajmuje pierwsze miejsce w Polsce wśród szkół uczących zawodu reklamy. Grafika, Realizacja Filmowa, Fotografia oraz Strategia Reklamy i PR to specjalizacje, bez których na konkurencyjnych rynkach nie może funkcjonować żadne przedsiębiorstwo.

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy akademicką tradycję z nowoczesnością. od lat należy do czołówki najlepszych szkół wyższych w Polsce i jest największą uczelnią w regionie pomorskim. Biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo, nauki ekonomiczne, czy filologie, zaliczane są do krajowej czołówki.

Tegoroczny Warszawski Salon Maturzystów ma szansę pobić rekord frekwencji. Już od ósmej tłumy mazowieckich maturzystów szturmowały Aulę Główną Politechniki Warszawskiej. Jak zawsze nadkomplety uczestników przyszły na prezentacje Okręgowej KE w Warszawie, dużym powodzeniem cieszą się również punkty doradztwa zawodowego i warsztaty kariery. Długie kolejki ustawiają się po odbiór Informatora dla Maturzystów 2014.

Inwestuj wirtualnie i stwórz portfel najbardziej obiecujących przedsięwzięć na podstawie realistycznych modeli inwestycyjnych, dostosowanych do polskich realiów. Poczuj prawdziwe emocje i wygrywaj realne nagrody!

Prawdziwym dziennikarzem jest się 24 godziny na dobę. W tym zawodzie konieczna jest  nieustająca, niewymuszona ciekawość świata, zdarzeń i ludzi, łatwość nawiązywania rozmowy i dociekliwość.

Nie wypełniaj jej w pośpiechu, bez namysłu, na szkolnym na korytarzu. To bardzo ważny dokument!

artykuł sponsorowany

Będąc studentem warto walczyć o każdy grosz. A gdy jeszcze można go dostać od Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w stypendiach… Czemu nie?! W roku akademickim 2012/2013 UJK miał ponad 4350 stypendystów. Dotyczyło to zarówno stypendiów socjalnych, specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz stypendiów rektora dla najlepszych studentów. Gorączka stypendialna rozpocznie się już niebawem, a terminy składania dokumentów, jak co roku zostaną ustalone przez poszczególne Dziekanaty. Co warto jednak o stypendiach wiedzieć?

Politechnika Białostocka była kolejnym miejscem spotkania przyszłorocznych kandydatów na studia w ramach Salonu Maturzystów Perspektyw. Tłumnie przybyłych gości powitali organizatorzy Białostockiego Salonu, lokalne władze, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, rektor Politechniki, prof. dr hab. inż. Lech Dzienis.

Po raz pierwszy kujawsko-pomorscy maturzyści mieli swój Salon na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Już od rana do kampusu w Fordonie podjeżdżały autokary z uczniami z Bydgoszczy i wielu innych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego: Grudziądza, Świecia, Chełmży, Więcborka, Włocławka.

W poniedziałek 9 września przyjął uczniów – kandydatów na studia Szczeciński Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2013. Organizatorzy spotkania i gospodarze (po raz kolejny po przerwie w tej roli poznali uczniowie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) z satysfakcją odnotowali ogromne zainteresowanie przyszłorocznych maturzystów strategiami związanymi z egzaminami, a także ofertą uczelni z zachodnio-północnej Polski.

artykuł sponsorowany

Nie od dzisiaj wiadomo, że Internet to zarówno kopalnia wiedzy, jak i śmietnik informacji. Jak w niemal nieograniczonych zasobach sieci znaleźć ciekawe i sprawdzone dane? Co zaproponować uczniom, którzy chcą się uczyć inaczej i ciekawiej? Eksperci pracujący przy projekcie edukacyjnym „Kolegium Śniadeckich” stworzyli platformę edukacyjną, która łączy wymagania nauczycieli z oczekiwaniami uczniów.

Pożegnaj tradycyjny zeszyt i niebieski długopis. Notatki na luźnych kartkach – najlepiej zielonych - i zakreślanie najważniejszych informacji na pomarańczowo, zwiększają efektowność uczenia się.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny jest gospodarzem kolejnego Salonu. Zapraszamy maturzystów w poniedziałek 9 września na ul. Słowackiego 17.

Tegoroczna kampania Salon Maturzystów rozpoczęła się w czwartym dniu roku szkolnego 2013/2014 w Poznaniu. Jak co roku, na Salonie były tłumy!

Polska Komisja Akredytacyjna  utworzona 1 stycznia 2002 r., jest – zgodnie z ustawą – instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

W toruńskich i poznańskich szkołach średnich wystartowała trzecia edycja Programu Stypendialnego Pasjopolis. Podobnie jak w zeszłym roku licealistów wesprze Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego i firma Apator SA Wnioski o stypendia można składać do 30 września tego roku. Wyniki naboru poznamy 7 października.

Z udziałem wicepremiera Ukrainy, ambasadora Polski i delegacji rektorów odsłonięto na Politechnice Kijowskiej pomnik wybitnego polskiego uczonego prof. Wojciecha Świętosławskiego.

Ruszyła V edycja programu edukacyjnego „Zagrzewamy do nauki”, realizowanego przez firmę PGNiG TERMIKA SA wraz z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami oraz Business for Society. Akcja realizowana jest od 2009 r. w dwóch szkołach partnerskich PGNiG TERMIKA SA: Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu oraz Zespole Szkół nr 40 im. S. Starzyńskiego w Warszawie.

Delegacja kierownictw Akademickiego Związku Sportowego (AZS) i Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" spotkała się w Kijowie z ministrem nauki i oświaty Ukrainy prof. Dmitro Tabacznikiem.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich opublikowała swoje stanowisko, zawierające uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt