MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Współpraca z zagranicznymi partnerami to jeden z priorytetów polskich uczelni. UwB ma w tym względzie szczególne osiągnięcia i zamierzenia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory o egzaminie maturalnym 2015. Maturę w nowej postaci po raz pierwszy pisać będą licealiści, którzy właśnie skończyli pierwszą klasę. Pierwsi uczniowie techników zmierzą się z nią dopiero w 2016 roku. Jakie zmiany przewidziano w odświeżonym programie?

Doświadczenie zawodowe jest jedną z kluczowych kompetencji, których  poszukują pracodawcy. Dlatego warto budować je już podczas studiów, na przykład wyjeżdżając na staż zagraniczny w ramach programu Leonardo da Vinci.

W dniach 4-6 lipca br. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Roboty pomagają nam w przemyśle czy walce z terrorystami. Mało kto jednak wie, że pomagają też dzieciom z autyzmem. Roboty humanoidalne dostarczają mniej bodźców niż człowiek, dlatego dla dzieci autystycznych komunikowanie z nimi jest łatwiejsze, bezpieczniejsze i ma działanie terapeutycznie.

W części publicznych uczelni nabór na studia licencjackie został już zamknięty. Które kierunki studiów cieszyły się największym zainteresowaniem?

Jak polepszyć jakość życia osób starszych? Co zrobić, aby nie czuli się osamotnieni w domach spokojnej starości? Badania absolwentki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu dowodzą, że kluczem do rozwiązania tych problemów może być podejście do zwierząt.

Rozmowa z Dorotą Godziną – najwszechstronniejszą w historii zawodniczką polskiego kickboxingu – mistrzynią Polski, Europy i Świata.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim powstaje pierwsza w kraju grupa słuchaczy na kierunku politologia „40 plus”. Nieodpłatne studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) są adresowane do osób, które ukończyły 40. rok życia.

Wyjazdy terenowe, zajęcia praktyczne, programy kształcenia odpowiadające zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy, małe grupy wykładowe, a także praktyki u najważniejszych pracodawców Regionu. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego daje także swoim studentom możliwość studiowania drugiego kierunku lub specjalności zupełnie za darmo! To wyjątek wśród szkół wyższych.

Praktyczne wykorzystanie wiedzy akademickiej, stypendia pieniężne, praktyki w firmie, a dla najlepszych możliwość zatrudnienia – o takim systemie kształcenia marzą studenci i rząd, a wprowadza go w życie Akademia Leona Koźmińskiego w strategicznej współpracy  z Orange Polska.

Energooszczędne pojazdy, jaskinia 3D do terapii dzieci niepełnosprawnych oraz egzoszkielet do rehabilitacji – to najciekawsze wynalazki i projekty, opracowane w ostatnim czasie przez studentów i naukowców Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

System umożliwiający naukę wymowy języka japońskiego bez nauczyciela, rejestrator wydechów przydatny w leczeniu chrapania i urządzenie do rozpoznawania mówcy – to przykłady wynalazków opracowanych przez naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Największy na świecie konkurs technologiczny Imagine Cup 2013 zakończył się sukcesem naszej reprezentacji. Dwie drużyny z Polski startujące w kategorii Windows Phone Challenge znalazły się na podium. Zespół WeRule z Gdańska i zespół FRONT z Warszawy zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Wśród finalistów w kategorii Innovation Polskę reprezentował zespół TapBoarders z Poznania. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się dziś w Petersburgu.

 

Komisja Europejska chce, by uczelnie europejskie były bardziej otwarte na świat: lepiej przygotowywały studentów do pracy zagranicą i były atrakcyjne dla kandydatów spoza UE. W 11 lipca KE zainaugurowała strategię „Europejskie szkolnictwo wyższe na świecie”.

Konsolidacja jako remedium na utrzymanie uczelni niepublicznych nie jest już rozważna jako jedna z możliwości. Staje się faktem.

Chociaż aż 82 proc. badanych uważa, że w Polsce warto się uczyć i zdobywać wykształcenie, to przez ostatnich sześć lat odsetek respondentów, którzy podają to stwierdzenie w wątpliwość wzrósł z 5 do 16 proc. – wynika z raportu CBOS.

Do 9. edycji egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło 326 602 osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości. Tegoroczni absolwenci – 314 485 osób – stanowili 96% wszystkich zdających. Do egzaminu w maju przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych (12 117 osób, 3,7%) w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego lub uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Pomocny przy diagnozowaniu chorób układu oddechowego kaszlometr czy superczuły czujnik wykrywający gazy szkodliwe dla człowieka – to tylko niektóre przykłady wynalazków poczynionych w ostatnim czasie przez studentów i naukowców z Politechniki Gdańskiej.

W środku lasu odbywa się jedna z najbardziej oryginalnych imprez rockowych w naszej części Europy! Przyciąga kilka tysięcy młodych ludzi. Basowiszcza to festiwal mniejszości białoruskiej w Polsce odbywający się na terenie Puszczy Knyszyńskiej, przy granicy białorusko-polskiej.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt