MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Mając na uwadze ostatnie wypowiedzi w mediach Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, sugerujące nieprawidłowości w zakresie gospodarowania majątkiem Polskiej Akademii Nauk, informujemy, co następuje.

Program studiów Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim zajął pierwsze miejsce w rankingu Eduniversal Best Masters 2021 w kategorii programów MBA w regionie Europy Wschodniej.

Jedenaście krakowskich uczelni powołało Krakow Universities Network. Celem porozumienia jest promowanie oferty edukacyjnej i badawczej w obszarze współpracy międzynarodowej, wypracowanie modelu kooperacji z zagranicznymi partnerami oraz budowanie marki polskiego szkolnictwa wyższego poza granicami kraju.

Politechnika Opolska cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony cudzoziemców, którzy chcą tu prowadzić badania naukowe. Zdaniem rektora uczelni, prof. Marcina Lorenca powodem jest wysoki poziom naukowy politechniki i otwartość na współpracę.

Chcesz skutecznie promować uczelnię? Myślisz o budowie silnej marki i efektywnej kreacji wizerunku? Chciałbyś pokazać się w prestiżowym miejscu, wśród najlepszych, a zarazem dotrzeć do jak największej liczby maturzystów i ich rodziców?

XIV konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, zorganizowana wspólnie online przez KRASP, Fundację Edukacyjną „Perspektywy” i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przeszła już do historii. Intensywne dwa dni (26-27 kwietnia), 11 sesji panelowych, 40 mówców, a przede wszystkim ponad 750 uczestników, którym leży na sercu umiędzynarodowienie polskich szkół wyższych – to najkrótszy bilans liczbowy tego ważnego dla akademickiego środowiska wydarzenia. Istotniejszy niż liczby jest jednak potencjał emocji, zaangażowania i planów, jaki po raz kolejny odsłoniła ta konferencja.

Do końca czerwca uczelnie wojskowe będą prowadziły nauczanie w trybie zdalnym – przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony opublikowany w poniedziałek przez Rządowe Centrum Legislacji.

Studenci z zagranicy chcą studiować na brytyjskich uniwersytetach dzięki udanemu wdrożeniu programu szczepień. Prawie połowa przyszłych studentów zagranicznych (47%) stwierdziła, że ​​chętniej wybrałaby naukę w Wielkiej Brytanii ze względu na liczbę szczepień w tym kraju. Prawie jedna piąta (17%) uważa, że ​​brytyjski rząd zajmuje się ich wdrożeniem lepiej niż jakikolwiek inny kraj. 

W 2020 roku ponad 24% zagranicznych studentów bułgarskich uczelni pochodziło z Grecji. W dalszej kolejności byli to studenci z Wielkiej Brytanii (16,1%), Niemiec (9,2%), Ukrainy (7%) i Macedonii Północnej (6,1%).

Niemal 2000 zarejestrowanych uczestników, prawie 15 tysięcy odwiedzających wydarzenie na Facebooku i blisko 2400 widzów na kanale YouTube „Perspektyw” – to kilka liczb, jakimi można podsumować Ogólnopolski Dzień Otwarty „Kierunki przyszłości”, który 22 kwietnia zorganizowany został online dzięki wspólnemu wysiłkowi Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz 21 najlepszych uczelni technicznych i uniwersyteckich wydziałów nauk ścisłych. Partnerem technologicznym tegorocznego Dnia Otwartego przeprowadzonego w ramach akcji „Dziewczyny na politechniki!” i „Dziewczyny do ścisłych!” był Huawei Polska.

Tegoroczni maturzyści otrzymali od losu prezent: łatwiejsze egzaminy. Zostali potraktowani specjalnie, dostali fory, o jakich poprzednie roczniki mogły tylko pomarzyć.

Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. wyrażająca poparcie stanowiska Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza nauczycielki i nauczycieli na webinarium wspierające pedagogów w radzeniu sobie ze stresem i emocjami w trudnym okresie pandemii. Pierwsze z dwóch zaplanowanych spotkań odbędzie się w czwartek 29 kwietnia, godz. 17.00-19.00, na platformie Teams. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu UAM dla Najlepszych.

To dzięki nim polskie uczelnie stają się coraz bardziej umiędzynarodowione. Prezentujemy laureatów czwartej  edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia. Finałowa gala odbywa się w tym roku wirtualnie podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, zorganizowanej wspólnie przez KRASP, Perspektywy i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Za nami pierwszy dzień czternastej już konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”, tym razem odbywającej się wyłącznie w formule online. Wydarzenie co roku organizują wspólnie Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a gospodarzem tegorocznej konferencji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Times Higher Education po raz trzeci opublikował zestawienie uczelni wyższych realizujących 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030. Uniwersytet Gdański uzyskał wysoką pozycję w zakresie realizacji Celu 14. „Życie pod wodą”, znajdując się w przedziale 101-200 na 379 uczestników z całego świata. W tym samym przedziale notowany jest w zakresie realizacji Celu 11. „Zrównoważone miasta i  społeczności” (na 656 uczelni), zajmując 1. miejsce w Polsce.

Od ponad roku musimy się mierzyć z nową rzeczywistością. Pandemia wymusiła na wielu z nas podjęcie pracy zdalnej. Z tego powodu studenci Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanisława Staszica w Krakowie, działający w Studenckim Kole Naukowym “Zarządzanie” postanowili zrealizować projekt społeczny “Time Keepers, czyli zarządzaj swoim czasem!” w ramach ogólnopolskiego programu “Zwolnieni z Teorii”.

Paderewski Academy to seria zamkniętych paneli, podczas których eksperci z dziedziny public policy omawiają najważniejsze problemy gospodarczo-społeczne, przed którymi stoimy u progu kolejnej dekady. Uczestnicząc w wydarzeniu będziecie mogli poznać techniki pisania artykułów naukowych, przeanalizować case study transformacji energetycznej w Polsce czy wziąć udział w konkursie na publikację własnych analiz na łamach najlepszego polskiego think tanku. Dla każdego z uczestników przewidujemy certyfikat oraz bardzo atrakcyjne upominki. Projekt zakończy się debatą, w której uczestniczyć będą liderzy najważniejszych ruchów społecznych na polskiej scenie politycznej.

Lara Maria Guedes Gonçalves Costa z Brazylii (studentka UJ), Marlon Souza Luis z Kanady (GUMed), Yash Chawla z Indii (PWr), Aliaksandra Shmyk z Białorusi (PW) i Deepjyoti Nath z Indii (UŁ) są laureatami jedenastej edycji Konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT 2021. Mimo pandemii, organizatorzy otrzymali rekordową liczbę zgłoszeń.

22 kwietnia br. Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zaprezentowali raport „Kobiety na politechnikach 2021”. Z publikacji wynika, że wzrasta udział kobiet wśród studentów kierunków związanych z nowymi technologiami i informatyką. Tempo wzrostu jest jednak niskie i występują duże różnice pomiędzy uczelniami. W okresie 2015–2020 udział kobiet wśród studentów kierunków nowo technologicznych, zarówno na uczelniach publicznych, jak i na uczelniach niepublicznych zwiększył się zaledwie o jeden punkt procentowy  (15 proc. vs 16 proc.). Nawet w tych publicznych szkołach wyższych, na których kobiety stanowią zdecydowaną większość, kierunki nowo technologiczne są domeną mężczyzn. Przykładowo, na uczelniach pedagogicznych studentki tych kierunków stanowią tylko 20 proc. Z raportu wynika również, że wśród kadry naukowej z tytułem profesora znacznie mniej jest kobiet niż mężczyzn.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt