MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezydent Katowic dr Marcin Krupa mianował championów Europejskiego Miasta Nauki 2024 (EMN).

Co inżynier potrafi zrobić ze szkła, jakie właściwości ma to niezwykłe tworzywo, które z jednej strony jest kruche i podatne na destrukcję, a z drugiej potrafi przetrwać w stanie nienaruszonym tysiące lat oraz jakie są tajniki lewitacji magnetycznej - to zagadnienia, które przybliżą naukowcy z Akademii Górcznio-Hutniczej w Krakowie w trakcie otwartego dla publiczności spotkania.

Zarządzanie własnymi pieniędzmi, inwestowanie i oszczędzanie – to główna tematyka warsztatów przeprowadzonych przez Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ oraz Finansowe Koło Naukowe FLOW. W ramach drugiej edycji projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” udział wzięło około 180 uczniów z podkarpackich szkół średnich.

Trzy dwuosobowe zespoły studentów reprezentujących Politechniki Wrocławską i Śląską wywalczyły awans do globalnego finału Saint-Gobain Architecture Students Contest, który odbędzie się w czerwcu br., po raz pierwszy w Polsce.  Warszawa będzie gościć kilkuset finalistów z ponad 40 krajów, reprezentujących najlepsze ośrodki akademickie na świecie, których zadaniem był koncept architektoniczny dotyczący Warszawy. Konkurs organizowany jest od 2004 roku.

Politechnika Wrocławska stała się częścią unikalnego projektu wspierającego kształcenie specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji. Dzięki współpracy z IDEAS NCBR młodzi naukowcy otrzymają m.in. dodatkowe wsparcie mentorskie oraz stypendia na prowadzenie swoich badań.

W pierwszej połowie kwietnia Politechnika Białostocka stała się gospodarzem szkoły letniej projektu Glocal. Chodzi o usprawnienie kształcenia kadr i przygotowanie ich na przyszłe wyzwania związane z przestrzenią miast. Program wsparła firma Dorken Delta, która zorganizowała dla międzynarodowej grupy studentów praktyczne zajęcia z zakresu dachów zielonych.
 
W pierwszej połowie kwietnia Politechnika Białostocka stała się gospodarzem szkoły letniej projektu Glocal. Chodzi o usprawnienie kształcenia kadr i przygotowanie ich na przyszłe wyzwania związane z przestrzenią miast. Program wsparła firma Dorken Delta, która zorganizowała dla międzynarodowej grupy studentów praktyczne zajęcia z zakresu dachów zielonych.
 
Projekt Glocal jest efektem współpracy Politechniki Białostockiej, litewskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Kłajpedzie i hiszpańskiej Politechniki w Madrycie w ramach Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus+. Jego zadanie to unowocześnienie sposobów nauczania przyszłych inżynierów, tak aby radzili sobie z wyzwaniami związanymi ze współczesnymi miastami.
 
Praktyczne warsztaty
 
W kwietniu br. studenci przyjechali na Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Jednym z punktów szkoły letniej były wycieczki studyjne, a wśród nich warsztaty przygotowane przez producenta membran dachowych i elewacyjnych – Dorken Delta. Dla międzynarodowej grupy studentów zorganizowano zajęcia na temat rozwiązań stosowanych przy dachach zielonych, które stają się coraz ważniejszą częścią miast.
 
Wspieramy kształcenie inżynierów, bo to właśnie w ich rękach spoczywać będzie wygląd przyszłej przestrzeni miejskiej oraz wygoda mieszkańców miast. Choć w nauce teoria jest niezwykle ważna, tak warto ją uzupełniać pokazywaniem „na żywo” omawianych zagadnień. Uczestnikom szkoły letniej projektu Glocal na Politechnice Białostockiej pokazaliśmy warszawski kompleks biurowy The Park i zabudowę wielorodzinną osiedla Wiślany Mokotów. To przykłady prawidłowego zaprojektowania i wykonania dachów zielonych, a wizyta w tych miejscach pozwoliła zobrazować kwestie związane z poprawnym funkcjonowaniem tego typu obiektów – wyjaśnia Piotr Pytel, doradca techniczny firmy Dorken Delta.
 
Zielone dachy, które mogli obejrzeć studenci, wpisują się w coraz częściej spotykany trend korzystnej dla mieszkańców zielonej transformacji tkanki miejskiej. Na potencjał tego rozwiązania zaczęły zwracać uwagę władze miast w całej Europie, dlatego ważne, by uczelnie techniczne wprowadzały ten temat do swojego programu nauczania. Pomogą w tym przedsiębiorstwa, których specjaliści chętnie dzielą się swoją sprawdzoną w praktyce wiedzą.
 
Dorken Delta aktywnie angażuje się w działalność edukacyjną i współpracę z uczelniami. W ubiegłym roku firma rozpoczęła cykl studenckich webinarów i warsztatów, na których eksperci dzielili się wiedzą na temat m.in.: dachów zielonych, retencji wody opadowej czy renowacji zabytkowych dachów. Wydarzenia z tego cyklu odbyły się już dla studentów, takich uczelni jak np.: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Zielonogórski czy Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Uniwersytet Jagielloński znalazł się na 381. miejscu w rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). Niewiele za nim jest Uniwersytet Warszawski – na 402. pozycji. Pierwsze miejsce niezmiennie od 11 lat zajmuje Harvard University.

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnie z policją holenderską, będzie prowadził na Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Badań nad Handlem Ludźmi.

Premier Republiki Francuskiej nadał profesorowi Romanowi Słowińskiemu, pracownikowi Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, a także wiceprezesowi Polskiej Akademii Nauk, godność i insygnia Oficera Francuskich Palm Akademickich (fr. L'Ordre des Palmes Académiques).

Były dziekan Szkoły Biznesu w Uniwersytecie Temple w Filadelfii (USA) został prawomocnie skazany na 14 miesięcy więzienia za fałszowanie danych rankingowych raportowanych do rankingu US News. Obecnie podobna sprawa toczy się w odniesieniu do Uniwersytetu Rutgers w New Jersey.

Specjalność ARIMA na kierunku Finanse i Rachunkowość otrzymała akredytację GARP (Global Association of Risk Professionals).

Studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzą zbiórkę rzeczową oraz finansową dla zwierząt oraz lekarzy weterynarii z Ukrainy.

Senat Politechniki Wrocławskiej uchwalił zmiany w regulaminie studiów, dzięki którym obywatele Polski i Ukrainy mogą przenieść się z ukraińskich uczelni na Politechnikę Wrocławską.

Uniwersytet Łódzki przyjmie 28 ukraińskich badaczy na dziewięciu wydziałach.

Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje bezpłatną pomoc także osobom z Ukrainy, które uciekły z kraju przed wojną.

Program „Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw” jest skierowany do studentów oraz doktorantów z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022 roku i kształcili się na uczelniach ukraińskich w roku akademickim 2021/2022.

Uroczystość oficjalnego otwarcia odbyła się we współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

Komisja Europejska podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z rosyjskimi podmiotami publicznymi w obszarze badań i edukacji.

Już po raz dziesiąty zostali uhonorowani nagrodą Genius Universitatis najlepsi specjaliści od marketingu i promocji polskich uczelni. To dzięki ich kreatywności i zaangażowaniu szkoły wyższe skutecznie zrekrutowały studentów na rok akademicki 2021/2022, mimo wielu niesprzyjających okoliczności.

Wyzwania XXI wieku dotyczące zrównoważonego rozwoju miast wymagają połączenia myślenia ekologicznego i ekonomicznego z uwzględnieniem szerokiego wachlarza usług ekosystemowych świadczonych przez różnorodne elementy zieleni miejskiej. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na specjalistów reprezentujących „zielone” zawody, potrafiących stworzyć wizje i plany miast w zakresie obszarów biologicznie aktywnych oraz decydować o ich przyszłości.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt