MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

To wyjątkowy projekt skupiający się na współpracy jednych z największych gospodarek Europy: Polski, Niemiec i Francji.

Zakładamy, że ukraiński uczestnik naszego programu będzie w stanie po powrocie do swojego kraju efektywnie włączyć się w odbudowę tamtejszej nauki i kształcenia wyższego w oparciu o doświadczenia współpracy europejskiej. W ten sposób równoważymy kwestie związane z brain drain oraz realnej pomocy na rzecz ukraińskiego środowiska akademickiego – mówi w rozmowie z FA dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Konfederacja Lewiatan organizuje konferencję "Własność intelektualna w dobie zmian – innowacje, kreatywność, ochrona". O wiedzy, doświadczeniu oraz wypracowanych innowacyjnych rozwiązaniach coraz częściej mówi się w kontekście kluczowego kapitału firmy. To oznacza, że zasoby intelektualne organizacji muszą być przedmiotem szczególnej ochrony. W jeszcze większym stopniu stanowią one o przewagach rynkowych firm.

W dniach 22-24 marca odbędzie się w formule online IX Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy pod patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. To będą trzy dni intensywnych dyskusji o ewaluacji nauki i widoczności uczelni w światowych rankingach.

Wpływowy portal „Science Business”, zajmujący się tematyką polityki badawczo-innowacyjnej i Programami Ramowymi Unii Europejskiej, zaprezentował stanowisko „Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027” przygotowane przez Grupę Roboczą IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027) w ramach konsultacji Komisji Europejskiej.

4 marca 2023 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Prezesem oddziału został pisarz i poeta Grzegorz Trochimczuk, wiceprezesami: Jerzy Jankowski i Zbigniew Milewski, sekretarzem – Irena Tetlak, skarbnikiem – Wojciech Parzyński, a członkami Zarządu: Artur Krajewski, Marlena Zynger, Joanna M. Vorbrodt i Vladan Stamenkowicz.

Szwecja stała się domem dla prawie 40 000 studentów zagranicznych w roku akademickim 2021/22. Jest to jednak niewielki wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Liczba zagranicznych studentów zapisujących się na uniwersytety w Rosji rośnie pomimo negatywnego wizerunku spowodowanego inwazją tego kraju na Ukrainę. Wzrosła ona o 9,8% w szczytowym momencie inwazji w 2022 roku według organizacji badawczej Rosyjskie Uniwersytety Państwowe Racus.

Erasmus+ to nie tylko mobilności. Na Projekty w ramach Akcji 2 prowadzonej przez Polską Agencję Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności można uzyskać dofinansowanie od 30 000 euro do 4 000 000 euro. Szkoły wyższe mogą aplikować we wszystkich 6 Sektorach programu Erasmus+: Edukacja Wyższa, Edukacja Dorosłych, Szkolenia i Kształcenia Zawodowe, Młodzież, Edukacja Szkolna i Sport.

Akademia Pomorska w Słupsku od 1 czerwca, decyzją Sejmu, zmieni nazwę na Uniwersytet Pomorski. To bardzo dobra wiadomość dla studentów, którzy już teraz studiują. Każdy absolwent od 1 czerwca otrzyma już dyplom uniwersytetu – mówił w sobotę w Słupsku rzecznik rządu Piotr Müller.

- Bez radykalnego wzrostu nakładów na badania i rozwój nasz kraj zatrzyma się i nie będzie uczestniczył w wielkich cywilizacyjnych przemianach, a w perspektywie jednego pokolenia może wylądować na gospodarczych peryferiach - przestrzega prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w rozmowie z "Dziennik Gazeta Prawna".

Międzynarodowemu Salonowi Edukacyjnemu towarzyszyła debata panelowa „Uchodźcy wojenni z Ukrainy w polskim systemie edukacji”.

Zakończył się XXXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2023. Tłumy odwiedzających 10-11 marca Centrum EXPO XXI w Warszawie dowiodły, że takie wydarzenia są potrzebne, a wiedza na temat szkół/uczelni, egzaminów ósmoklasisty i maturalnego oraz wiedza o tym, jak kształtować ścieżki edukacyjną i zawodową, to dobro, na które popyt nie słabnie.

Tłumy zainteresowanych przysłuchiwały się prelekcjom ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, którzy przygotowali prezentacje na temat egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2023.

W czasie tegorocznego Salonu Edukacyjnego dużym powodzeniem cieszyły się nie tylko stoiska wystawców, gdzie można było porozmawiać z wykładowcami i nauczycielami uczelni/szkół oraz ze studentami czy uczniami, ale także obszerna strefa doradztwa i konsultacji.

Uroczyste otwarcie XXXIX Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2023 tradycyjnie już połączono z ogłoszeniem wyników Rankingu Liceów Warszawskich – w tej uroczystości wzięli udział m.in. prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, partnera rankingu; Katarzyna Pienkowska, wicedyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy.

W ciągu dwudniowego Salonu odbyło się blisko 40 spotkań dla maturzystów/kandydatów na studia. Poprowadziły je warszawskie uczelnie akademickie, informując o zasadach rekrutacji na rok 2023/24. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie udzielali ostatnich porad na temat egzaminu maturalnego, z kolei znani nauczyciele-influencerzy prowadzili webinaria przedmiotowe.

Zmiany w szkolnictwie wyższym, nowelizacja systemu ewaluacji dyscyplin naukowych czy wydarzenia związane z tytułem Europejskiego Miasta Nauki Katowice – to tylko część tematów jakie poruszane były podczas spotkania rektorów i prorektorów uczelni wchodzących w skład Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Obrady odbyły się 10 marca 2023 roku w Sali Senatu Politechniki Śląskiej.

Kierownik Zakładu Polityki Społecznej, dr hab. Teresa Zbyrad, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego została wybrana na przewodniczącą Rady Centrum Badania Opinii Społecznej.

Prof. Iwona Hofman – Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, 8 marca br. otrzymała powołanie na przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026. W uzasadnieniu napisano m.in., że „decyzja ta jest wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz działalności Pani Profesor na rzecz integracji środowiska naukowego i rozwoju towarzystw naukowych.”

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt