MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Międzynarodowe organizacje zrzeszające młodych naukowców wystosowały list otwarty do Mariyi Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, wsprawie  wsparcia szkolnictwa wyższego Ukrainy w czasie wojny i po zakończeniu konfliktu.

Potrzebują uwagi, opieki, a przede wszystkim kogoś, kto je pokocha. Dziewięć czekających na adopcję psów wzięło udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Ze zwierzakami pozowali ludzie z PW: studenci, doktoranci i pracownicy, w tym przedstawiciele władz Uczelni.

Pomoc Ukrainie to wieloletni maraton wsparcia, a nie krótkookresowy wysiłek. Po etapie doraźnych działań na początku wojny, kiedy to konieczne było szybkie reagowanie na ekstremalną sytuację (przez Lublin przetoczyła się ogromna, ponadmilionowa rzesza uchodźców), nadszedł czas na aktywność innego typu, która wymaga od polskiego środowiska akademickiego wytrwałości, otwartości i wsłuchiwania się w potrzeby ukraińskich uczelni.
Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez UMCS na rzecz Ukrainy opowiada prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor uczelni.

To, co do 24 lutego 2022 było atutem Politechniki Lubelskiej w kontekście umiędzynarodowienia, po tej dacie stało się bezprecedensowy wyzwaniem. Na uczelni bowiem aż 11 proc. wszystkich studentów stanowią Ukraińcy! Po wybuchu wojny nagle zostali oni bez środków do życia, co więcej: do studentów przyjechały rodziny uciekające przed zagrożeniem i trzeba było znaleźć sposób, jak im wszystkim pomóc. To trudny test!

Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez Politechnikę Lubelską na rzecz Ukrainy mówi prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor PL.

Już po raz 52.zostanie przyznana Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego dla młodego aktora wyróżniającego się wybitną indywidualnością, która na trwale zapisze się w historii kina.

Do 18 listopada naukowcy z Ukrainy mogą się zgłaszać na pobyt badawczy w ramach Global Education Outreach Program (GEOP). Roczny (12 miesięcy) pobyt oferowany jest przez warszawskie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg, przy wsparciu prywatnych darczyńców z całego świata.

Do 21 listopada trwa nabór chętnych uczestników do 46. Wyprawy Polarnej. To coroczna 12-miesięczna wyprawa badawcza na Spitsbergen – w sezonie 2023/2024 wyprawa potrwa od czerwca 2023 do lipca 2024.

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie są najsilniejszymi markami w prasie, internecie i mediach społecznościowych według badania TOP MARKA 2022.

Wielka nauka nie zna granic – powiedział Mark Brzeziński, ambasador USA w Polsce, podczas wizyty w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Podczas spotkania ambasadora z władzami uczelni omówiono historyczne związki SGGW z USA oraz dotychczasową współpracę naukową z amerykańskimi uczelniami.

27 października 2022 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbył się w V Kongres Edukacji organizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

We wsparciu udzielanym przez społeczność akademicką Politechniki Poznańskiej uchodźcom nie bez znaczenia są, wypracowywane od lat, bardzo bliskie relacje z uczelniami ukraińskimi w zakresie wspólnych badań, organizowania konferencji, wymiany kadr czy studentów. Jednak po wybuchu wojny skupiliśmy się nie na tym, jak podtrzymać tę swoistą wspólnotę interesów akademickich, lecz jak nieść pomoc tym, którzy schronili się w Polsce, a także tym, którzy aktywnie walczą o swoją ojczyznę.

Rada FNP przyznała najważniejsze wyróżnienia  naukowe w Polsce. W tym roku uhonorowała trzech wybitnych uczonych.

Choć w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 większość polskich uczelni nie odnotowała znaczącego wzrostu liczby kandydatów z Ukrainy, to część uchodźców zdecydowała się podjąć studia (w tym doktoranckie) w Polsce. Z myślą o jak najlepszej asymilacji takich osób Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki wystąpiło ze współfinansowanym przez MEiN projektem Skills Above Borders.

Program Twinning to model współpracy między instytucjami, koordynowany przez Cormack Consultancy Group przy wsparciu Universities UK International, który umożliwia uczelniom z całego świata wspieranie ukraińskich szkół wyższych w realny sposób.

Jak podał Belsat.eu Białoruś wypowiedziała umowę z Polską o uznawaniu równoważności wykształcenia wyższego, stopni naukowych i stopni w dziedzinie sztuki.

Powojenna odbudowa i przebudowa Ukrainy powiązana będzie ściśle z transformacją tamtejszego szkolnictwa wyższego i jego dostosowaniem do wymogów europejskich. Na tej drodze ukraińskie uczelnie ukraińskie potrzebują nie tylko wsparcia politycznego i finansowego, ale także koncepcyjnego i kadrowego. Dlatego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza inwestuje w ludzi, którzy zbudują mosty między światem nauki w Polsce i Ukrainie… Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez UAM na rzecz Ukrainy pisze prof. dr hab. Rafał Witkowski, prorektor UAM ds. współpracy międzynarodowej.

Nowe kierunki, na których kształceni będą inżynierowie jądrowi powstaną na AGH w Krakowie i na Politechnice Wrocławskiej - zapowiedział szef MEiN Przemysław Czarnek.

Co się dzieje w laboratoriach Politechniki Wrocławskiej po godzinach? Przyjdź i sprawdź!

Indywidualne kształcenie i rozwój pod opieką tutora – to główne założenia nowo uruchomionego programu na Politechnice Warszawskiej.

W uzasadnieniu podkreślono szczególny wkład mgr Damiana Dudy we wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt