MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Historia uczy nas, że gdyby nie kobiety, branży tech, jaką znamy w obecnym kształcie, mogłoby wcale nie być. Pierwszym programistą była bowiem kobieta – Ada Lovelace. W XIX w. stworzyła algorytm, który dał początek nowoczesnej informatyce. 

Startuje nowy program EKS dysponujący budżetem 1 miliarda 9 milionów euro na wsparcie działań wolontariuszy i realizację młodzieżowych projektów lokalnych.

Wiadomość, że popularne wśród studentów Szkoły Nauki Języka Angielskiego (ELT) na Malcie będą mogły w najbliższym czasie jedynie nauczać online, podczas gdy pozostałe szkoły zaczynają się ponownie otwierać, wywołała zaskoczenie. Federacja Organizacji Nauczania Języka Angielskiego Malta (FELTOM) oświadczyła, że to ogromny cios.

Dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) został powołany na Członka Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2021-2022.

Z upoważnienia ministra rozwoju, pracy i technologii dr Paweł Zagrajek z SGH powołany został w skład Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego.

Profesor Waldemar Kamrat z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki na członka Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Politechnika Warszawska otrzymała wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers.

Nowy projekt „A model for Interactive (A)Synchronous Learning in Online STEM Education e-CLOSE” będzie realizowany przez Politechnikę Łódzką w międzynarodowym towarzystwie.

Narodowe Centrum Nauki współtworzyło warunki do osiągania przez polskie placówki naukowe zakładanych efektów. Jednak niezbyt sprawnie identyfikowało nieprawidłowości, które miały miejsce w czasie realizacji umów - powiedział wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba.

Polska Akademii Nauk (PAN) na pewno będzie obecna w Krajowym Planie Odbudowy na etapie jego uszczegóławiania - zapewnił wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek.

Kto stoi za sukcesem badawczym? W jaki sposób warto rozumieć hasło „jedność w różnorodności”? Jaką rolę pełni uczelnia w kontekście rozwoju kariery naukowej badaczy? O zarządzaniu nauką, łódzkim doświadczeniu różnorodności i wyzwaniach ewaluacji opowiadała w podkaście KRASP prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ.

Rozpoczęła się rekrutacja na kolejną edycję studiów MBA Kaizen Industry 4.0 w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Program, tworzony wspólnie z Kaizen Institute Poland oraz Instytutem Industry 4.0, jest skierowany do osób zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania i rozwiązań mających na celu usprawnienie produkcji.

W sobotę 10 kwietnia upłynął setny dzień 2021 roku, a tym samym - setny dzień nowej kadencji w Parlamencie Studentów RP. - Jest to zatem doskonały moment na napisanie krótkiego podsumowania z pierwszych trzech miesięcy działalności - komentuje Mateusz Grochowski, przewodniczący PSRP.

22 kwietnia: 20 uczelni organizuje wspólnie Ogólnopolski Dzień Otwarty online pod hasłem Kierunki przyszłości 2021. Gdy teraźniejszość i przyszłość są niepewne, decydując się na wybór studiów, najlepiej jest szukać kierunków opartych na solidnym fundamencie wiedzy, otwierających różnorodne możliwości zawodowe, a przede wszystkim kształcących kompetencje poszukiwane w czasach kryzysu, czyli: kreatywność, niezależność myślenia, inicjatywność, elastyczność czy zdolność podejmowania ryzyka. Innymi słowy: studiów przyszłości! A właśnie takie kierunki studiów oferuje 20 znakomitych polskich uczelni technicznych i wydziałów nauk ścisłych, które już 22 kwietnia zaprezentują się w czasie Ogólnopolskiego Dnia Otwartego dla Dziewczyn Kierunki przyszłości 2021.

Technolog żywności to kreator, który znając różne metody otrzymywania żywności, potrafi zaprojektować idealny produkt, zgodny z oczekiwaniami nawet najbardziej wymagających konsumentów. Technolog żywności dba o zdrową i bezpieczną żywność, a zdrowa żywność to zdrowe społeczeństwo – mówi dziekan Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Rafał Wołosiak.

Jak będzie wyglądał UAM za 10 lat? - odpowiedź na to pytanie znajdzie się w Strategii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2020-2030. Właśnie rozpoczęły się konsultacje nad przygotowanym dokumentem.

Kończysz studia licencjackie? W takim razie najwyższy czas pomyśleć o studiach magisterskich!

Nagroda Specjalna za skonstruowanie robota do dezynfekcji przestrzeni publicznych: Deepjyoti Nath, Indie
Student III roku kierunku Computer Science, Uniwersytet Łódzki

Jako 20-latek założył swój pierwszy startup – serwis restauracyjny online. W czasach pandemii podjął zupełnie inne wyzwanie: opracował i wdrożył bezobsługowego robota do dezynfekcji przestrzeni publicznych za pomocą lamp UV.

Nagroda Specjalna za popularyzację nauki i techniki: Aliaksandra Shmyk, Białoruś
Studentka III roku na kierunku automatyka i robotyka, Politechnika Warszawska

Tworzenie łazików marsjańskich to jedna z pasji Aliaksandry. Ale na Ziemi ma dużo roboty: bierze udział w konferencjach naukowych i zawodach inżynierskich, organizuje warsztaty robotyczne dla dzieci, pracuje w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy.

Studia doktoranckie: Yash chawla, Indie
Studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

Yash Chawla jest aktywnym członkiem społeczności Politechniki Wrocławskiej od momentu przyjazdu do Polski w 2017 r. Prowadzi badania, organizuje konferencje naukowe, realizuje ważne projekty, udziela się jako wolontariusz.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt