Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


Państwowe wyższe szkoły zawodowe są obecne w systemie szkolnictwa wyższego od 17 lat.

Działają tam, gdzie (często) są jedyną szansą na bezpłatne studia blisko domu. Jednocześnie gwarantują najnowocześniejszy tryb kształcenia, łącząc naukę teorii z bardzo konkretnym przygotowaniem do zawodów potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Staże w przedsiębiorstwach regionu to naturalna droga do przyszłego zatrudnienia.

PWSZ nie zamykają okna na świat. Licencjat staje się przepustką na studia magisterskie w dowolnej uczelni pracującej w systemie bolońskim, szkoły intensywnie uczestniczą w programach międzynarodowych wymian i staży.

W dniach 30-31 marca br. odbyło się XXVI Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), którego przewodniczącym jest Rektor naszej Uczelni prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. Miejscem obrad była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.

27–28 października 2016 r. IV Polski Kongres Przedsiębiorczości obradujący w Lublinie przyznał Polską Nagrodę Innowacyjności naszej Uczelni za pionierską działalność i wprowadzenie studiów dualnych

... w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  rozpoczęto IX Głogowskie Dni Nauki i Sztuki. W  zmaganiach z językiem angielskim wzięło udział ponad 200 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego rejonu. Teraz, przez kilka dni,  komisja konkursowa będzie pracować przy sprawdzaniu prac. Wręczenie nagród odbędzie się 31 marca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

W żłobku działającym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie rozpoczyna się nabór dzieci na rok szkolny 2016/2017. Placówka dysponuje 35 miejscami dla dzieci w wieku 1-3 lat. Pierwszeństwo mają dzieci, które są już podopiecznymi żłobka. Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 marca.

Dr hab. Aneta Majkowska, prof. PWSZ w Głogowie została członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nominację Pani Profesor wręczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Polska Komisja Akredytacyjna to niezależne gremium ekspertów, które działa na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Jej zadaniem jest dokonywanie ocen programowych i instytucjonalnych oraz  przedstawianie ich wyników ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

Żłobek „Maluch” przy PWSZ w Głogowie odwiedził Mikołaj. Jegomość w czerwonym kubraku nie miał problemu, by trafić do dzieci - przyprowadziły go Śnieżynki - studentki III roku kierunku pedagogika przedszkolna oraz mgr Aleksandra Matusiak, które zorganizowały mikołajkowe zabawy. W radosnej atmosferze maluszki tańczyły, grały na instrumentach i śpiewały przy akompaniamencie gitary, a Mikołaj obdarował wszystkich prezentami.

Studenci PWST-E w Jarosławiu - Monika i Marta Sroczyk oraz Andrzej Paszko wywalczyli pięć złotych medali podczas V Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16, 18, 20, 23 i Seniorów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Techniką Klasyczną rozegranych w dniach 7-8 listopada 2015 r. w Warszawie, podczas których zabronione jest używanie sprzętu wspomagającego, czyli specjalistycznych koszul, które ułatwiają uzyskanie lepszego wyniku sportowego.

W listopadzie  2015 roku, z inicjatywy AZS-u Kraków, odbyły się Igrzyska Studentów Pierwszego Roku czyli tzw. Cracoviada.

17 listopada 2015 w oświęcimskiej PWSZ odbyła się konferencja pt. „Historia mówiona w edukacji historycznej młodego pokolenia Polaków”,której organizatorami byli: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenie Auschwitz Memento.

35 studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego w PWSZ w Suwałkach połączy siły ze służbami mundurowymi i pomocą społeczną by pomóc bezdomnym. W przyszłym tygodniu na ulicach Suwałk spotkać będzie można pierwszy w tym sezonie Studencki Punkt Interwencyjny.

Międzynarodowa współpraca gospodarcza, problemy przedsiębiorców czy nowoczesne rozwiązania – to tylko niektóre z kwestii, które były poruszane na listopadowej Międzynarodowej Konferencji pod nazwą: „Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej".

W listopadzie w PWSZ im. Witolda Pileckiego i w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyły się kolejne wykłady dla studentów Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Wykładowcy Uniwersytetu Rozwoju w Chorzowie zorganizowali pokaz eksperymentów i doświadczeń ekologicznych.

Podpisane we wrześniu porozumienia owocują. PWSZ w Suwałkach odwiedzili uczniowie klasy 2a z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie. Nie bez przyczyny uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Transferu Technologii – klasa, która przyjechała ma lekcje z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym.

18 listopada w uczelni odbędzie się IV Akademicki Dzień Przedsiębiorczości zorganizowany przez Akademickie Biuro Karier PWSZ w Głogowie. Udział w nim zapowiedziały firmy i instytucje różnych sektorów, które zaprezentują swój profil działalności, przedstawią metody naboru i selekcji pracowników, a także poprowadzą warsztaty i konsultacje.

Przekazane Uczelni środki zostały wykorzystane zgodnie z  założonymi celami. W Bibliotece PWSZ w Głogowie działa już nowa czytelnia. Stary, zużyty sprzęt zastąpiły nowoczesne, multimedialne urządzenia.

28  października 2015 r. w oświęcimskiej PMWSZ odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne pt. „Przeszczepy tkanek i narządów – szansa na zdrowie i życie” zorganizowane przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” Ministerstwa Zdrowia.

Kto może oddać krew? Każda pełnoletnia i zdrowa osoba. Wystarczy tylko chcieć. A chęci nie brakuje studentom PWSZ w Suwałkach, którzy po raz kolejny włączyli się do akcji dzielenia się krwią z innymi.

Regularne badania profilaktyczne powinny robić kobiety już w wieku dwudziestu lat, szczególnie, jeżeli w rodzinie były przypadki zachorowalności na raka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zachęca do tego swoje studentki.

Po raz piąty patio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach stało się miejscem rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem – wczoraj (21.10.2015) baza DKMS powiększyła się o prawie 180 osób.

Prawie 1700 studentów rozpoczęło oficjalnie rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Gaudeamus rozbrzmiało w murach uczelni po raz jedenasty. Do dziesięciu lat w PWSZ w Suwałkach kształci się młodzież nie tylko z Suwałk i okolic, ale też z zagranicy. W tym roku naukę rozpoczęło blisko 600 studentów. Jest to rok wyjątkowy, bo PWSZ istnieje na edukacyjnej mapie Polski już od dziesięciu lat.

Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Oświęcimiu ZAPRAPRASZAJĄ NA
Uroczyste seminarium naukowo-techniczne „70 lat polskiej chemii w Oświęcimiu – problemy zarządzania oraz inżynierii produkcji”

W związku z otwarciem Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, 6 października 2015 r. odbyło się seminarium nt. „Rola Centrów Badawczo-Rozwojowych dla rozwoju przedsiębiorczości”, którego organizatorami była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oraz Politechnika Koszalińska.

To przeszło najśmielsze oczekiwania wszystkich, łącznie z samymi organizatorami akcji. Akcję zakupu karetki rozpoczęli, na początku tego roku, wykładowcy i studenci ratownictwa medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

Trwa uzupełniająca rekrutacja na bezpłatne studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie w PWSZ w Oświęcimiu. Nowością w tegorocznej ofercie są studia inżynierskie na kierunku INFORMATYKA oraz studia licencjackie na kierunku PRACA SOCJALNA.

1 września 2015 r. podpisane zostało porozumienie o partnerstwie, wzajemnej współpracy i honorowym patronacie pomiędzy PWSTE w Jarosławiu, reprezentowaną przez jej rektora, doc. dr. Krzysztofa Rejmana i Powiatem Jarosławskim, w którego imieniu wystąpił Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski.

Trwa  II etap rekrutacji na studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Nowością w tegorocznej ofercie są studia inżynierskie na kierunku INFORMATYKA oraz studia licencjackie na kierunku PRACA SOCJALNA. Na studiach II stopnia (tzw. magisterskich) od października 2015 r. będzie można również studiować na kierunkach: PIELĘGNIARSTWO i POLITOLOGIA. II tura rekrutacji, która rozpoczęła się 10 sierpnia potrwa do 15 września br.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku EKONOMIA.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie uruchamia od października 2015 roku studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo. Rekrutacja trwa!Studia w Instytucie Pielęgniarstwa PWSZ w Nysie będą trwały 2 lata (4 semestry). Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych).

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” z Legnicy wręczyła nagrody w corocznym konkursie Mistrza Techniki. Wyróżniono aż trzy pomysły...

Przysięga na wierność ideałom zawodowym i włożenie czepka na głowę miały miejsce  19 maja 2015r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Tak przebiegała uroczystość czepkowania, czyli symbolicznego włączenia pielęgniarek i pielęgniarzy do zawodu.

PWSZ w Jarosławiu zaprasza do podjęcia nowych kierunków studiów podyplomowych. Wykwalifikowana kadra dydaktyczna zapewnia wysoki poziom kształcenia, umożliwiając zdobycie użytecznej wiedzy w pracy zawodowej.

Święto studentów PWSZ w Suwałkach odbyło się w piątek 05.06.2015r. na terenach rekreacyjnych PWSZ w Suwałkach przy ul. Ogrodowej.

14 czerwca 2015r. pracownicy i studenci PWSZ w Suwałkach uczestniczyli w  IV Międzynarodowych Targach Budowlanych w Suwałkach połączonych z Targami Motoryzacyjnym.

Wielonarodowość  Rzeczypospolitej i powrót do minionych czasów mają głęboki sens. Wspólne korzenie, różne kultury –  to wartości kulturowe poprzednich epok, które zostały  zaprezentowane  podczas międzynarodowej  konferencji  w Państwowej Wyższej  Szkole Zawodowej im. Edwarda F.  Szczepanika  w Suwałkach, która odbyła się 13 czerwca 2015 roku.

Blisko 13000 wyświetleń w ciągu jednego dnia. To rekordowa liczba osób, które zobaczyły opublikowany na jednym z portali społecznościowych teledysk do piosenki „PWSZ” Dominika Rossy. Utwór cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a to dopiero początek, bowiem będzie on wyświetlany m.in. na kinowym ekranie.

Nie od dzisiaj wiadomo, że pracodawcy poszukują osób, które wraz z dyplomem ukończenia studiów, potwierdzają zdobycie praktycznych umiejętności. Nie wszyscy absolwenci mogą spełnić ten warunek współczesnego rynku pracy, jednak absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile, największej uczelni publicznej północnej Wielkopolski, mogą pochwalić się idealnym połączeniem teorii z praktyką.

8 czerwca 2015 r. PWSTE w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację na bezpłatne studia stacjonarne i niestacjonarne. Nabór potrwa do 24.09.2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu jest największą na Podkarpaciu publiczną uczelnią zawodową.

„Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby" to temat zorganizowanej w dniach 21 i 22 maja 2015 r. III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej autorstwa kadry Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu we współpracy z Collegium Masoviense Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.

Widowisko artystyczne, jakiego jeszcze nie było - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie zaprasza w niedzielę 31 maja 2015 roku na pokaz iluminacji oraz mapping 3D we wnętrzu  Kościoła Wniebowzięcia NMP w Nysie. Całość połączona będzie z występem chóru PWSZ NYSA GOSPEL CHOIR oraz chóru HOSANNA. 

Doc. dr Krzysztof Rejman został wybrany na stanowisko Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na kadencje 2015-2019 po przeprowadzonym w dniu 11 maja 2015 r. głosowaniu Kolegium Elektorów.

Coraz częściej na uzupełnienie bądź podniesienie kwalifikacji decydują się osoby pracujące lub takie, które z różnych względów, np. z powodu wychowywania dzieci, nie mogły podjąć studiów dziennych. Wychodząc naprzeciw takim osobom Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie proponuje studia dzienne w trybie popołudniowym.

Treścią kolejnych warsztatów zorganizowanych z inicjatywy dr. inż. Piotra Maziarza odpowiedzialnego za Akademickie Biuro Karier PWSTE w Jarosławiu w dniu 15 kwietnia 2015 r. była „Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów". Spotkanie przeprowadziła Teresa Fedyk-Kida, doradca zawodowy - psycholog z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu.

Wybitny amerykański wokalista gościł w poniedziałek, 13 kwietnia, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Kevin Mahogany prowadził warsztaty wokalne dla studentów Instytutu Jazzu. Spotkanie z tym wybitnym artystą, jednym z najlepszych głosów w historii muzyki, a przy tym doświadczonym nauczycielem, otworzyli mgr Danuta Sendecka i prof. Wojciech Niedziela Dyrektor Instytutu Jazzu PWSZ w Nysie.

W dniu 8 kwietnia 2015 r. zorganizowano spotkanie inaugurujące działalność Rady Pracodawców przy Instytucie Humanistycznym PWSTE w Jarosławiu. Do udziału w pracach nad tworzeniem nowych programów studiów oraz modyfikacją dotychczasowych form kształcenia zaproszono przedstawicieli instytucji współpracujących dotychczas z naszą Uczelnią w ramach kierunków: pedagogika i filologia angielska.

Pokonała 10 tysięcy uczestników i zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie z rachunkowości. Kolejnym jej celem jest rozpoczęcie studiów w Instytucie Finansów PWSZ w Nysie na kierunku finanse i rachunkowość.

W pierwszej połowie lutego 2015 r. miało miejsce spotkanie władz oraz studentów PWSTE w Jarosławiu z przedstawicielami Silvermedia i Grupy Adamed. JM Rektor, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec gościł dodatkowo burmistrza Jarosławia, Waldemara Palucha.

Cztery studentki Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie z powodzeniem obroniły w czwartek, 19 lutego, podwójny dyplom.

Baltic University Programme (BUP) to utworzona w 1991 roku międzynarodowa sieć akademicka zrzeszająca 220 uniwersytetów i szkół wyższych z 14 państw leżących w Regionie Morza Bałtyckiego. Obecnie jest to jedna z największych sieci uniwersyteckich na świecie.

Studia MBA w Kaliskiej PWSZ prowadzone są w języku angielskim. Trwają rok i obejmują 2 semestry podzielone na ośmiotygodniowe półsemestry oraz sesję letnią z opcją wyjazdu do USA.

ZEISS i FARO – tym dwóm wiodącym na rynku przyrządów pomiarowych markom poświęcone było seminarium techniczne zorganizowane na Wydziale Politechnicznym kaliskiej PWSZ.

Projekt „Tu i tam” – dialogi polsko-polskie opracowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie znalazł się wśród laureatów konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zyskał 80 tys. zł dofinansowania.

Uczelnia otrzymała milion złotych za najlepszy program studiów dla kierunku Mechatronika prowadzonego w Instytucie Technicznym. To jedyny PWSZ nagrodzony w konkursie MNiSW w końcu ub. roku.

Chcesz mieć wyższe wykształcenie i należeć do elity polskich farmerów-winiarzy? Fascynuje cię energetyka odnawialna lub dystrybucja energii? Wierzysz w to, że w jednym z najpiękniejszych regionów kraju –  w najbardziej zalesionym i pełnym jezior województwie lubuskim – znajdziesz studia z takim zapleczem naukowo-badawczym, jakiego nie powstydziłyby się największe ośrodki akademickie w kraju?

W państwowych wyższych szkołach zawodowych studiuje obecnie 80 tys. studentów, z czego 56 tys. na studiach stacjonarnych. W minionym piętnastoleciu mury tych uczelni opuściło ponad 210 tys. osób. Dlaczego zdecydowali się na studia w PWSZ, jak oceniają swoje studia? Odpowiedzi udzielili nam studenci i absolwenci PWSZ w Gnieźnie.

Już drugi rok Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie prowadzi studia dualne, wyprzedzając planowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmiany. Studenci dualni realizują program studiów dziennych z dwóch tygodni, w ciągu jednego tygodnia, gdyż w drugim – są zwykłymi, półetatowymi pracownikami.

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!