Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

9 maja odbył się w Warszawie uroczysty finał Rankingu Szkół Wyższych 2013 Perspektyw i Rzeczpospolitej. Zgromadził on znakomitą reprezentację najlepszych polskich uczelni i wydziałów. Laureatom gratulowała prof. Daria Nałęcz – wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, przewodniczący Kapituły prof. Michał Kleiber oraz redaktorzy naczelni „Perspektyw” – Bianka Siwińska i „Rzeczpospolitej” – Bogusław Chrabota.

W czternastej edycji Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita oceniono 219 polskich uczelni (83 uczelnie akademickie, 84 niepubliczne magisterskie oraz 29 niepublicznych licencjackich i 29 państwowych wyższych szkół zawodowych).

Jakość, jakość i jeszcze raz jakość. Jakość badań naukowych, jakość nauczania, jakość zarządzania uczelnią, jakość we wchodzeniu w kontakt z otoczeniem społecznym i biznesowym. Budowanie kultury jakości jest nadrzędną racją przygotowywania rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej.

NAJLEPSZA UCZELNIA W POLSCE 2013
Uniwersytet Jagielloński

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Wojciechem Nowakiem, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

– Rozwój, tak wielokrotnie określał Pan Rektor najważniejszy cel stojący przed Uniwersytetem Jagiellońskim w XXI wieku. Uczelnia, która uznawana jest za jedną z najlepszych w Polsce, a w rankingach stale zajmuje najwyższe lokaty, rzeczywiście musi tak mocno skupiać się na rozwoju?

Kryterium: POTENCJAŁ NAUKOWY
Uniwersytet Warszawski

Kolejny raz na szczycie tabeli obrazującej potencjał naukowy uczelni znalazł się Uniwersytet Warszawski. To efekt trwających od lat konsekwentnych działań na rzecz jakości kształcenia.

Kryterium: INNOWACYJNOŚĆ
Politechnika Wrocławska

Robot Flash potrafi wyrazić zdziwienie, strach i radość. Utrzymuje kontakt wzrokowy, ma czteropalczaste ręce i oczy z powiekami. Tak na Politechnice Wrocławskiej ożywają – dosłownie! – postacie z powieści science-fiction.

Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnie byście im zarekomendowali?

– to pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom oraz doktorom habilitowanym, którzy uzyskali swoje tytuły i stopnie naukowe w 2012 r. Otrzymaliśmy 645 odpowiedzi. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie ich wyborów.

LIDER UMIĘDZYNARODOWIENIA
Akademia Leona Koźmińskiego

Kryterium Umiędzynarodowienie wprowadzone do Rankingu 7 lat temu, wychodzi naprzeciw współczesnemu sposobowi myślenia o tym, czym uczelnia w gwałtownie globalizującym się świecie być powinna i jak najefektywniej budować jakość akademicką w oparciu o kontekst międzynarodowy.

NAJLEPSZA UCZELNIA wg PRACODAWCÓW 2013
Politechnika Warszawska

Od pięciu lat prowadzone są badania opinii pracodawców dotyczących jakości kadr wykształconych przez poszczególne uczelnie. Oceny przygotowania absolwentów oraz preferencji pracodawców w zakresie ich zatrudniania stanowią jeden ze wskaźników określających pozycję szkół wyższych w generalnym rankingu.

KUŹNIA KADR
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie został laureatem nagrody Kuźnia Kadr tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych. To wyróżnienie otrzymuje uczelnia, która zanotowała największe postępy w kształceniu kadr naukowych.

Jeżeli nie, dowiesz się za chwilę. Urodziłeś się w latach 1980 – 1995 i wyróżniasz się wyjątkowymi cechami charakterystycznymi. Pewnie teraz zastanawiasz się jakimi. Zaraz do tego dojdziesz. Najważniejsze, że jesteś VIPem. Vistula Important Per

Darmowy pierwszy rok studiów dziennych lub zaocznych w pięciu miastach Polski dla dziesięciu najlepszych maturzystów – rusza konkurs Mistrzowski Start w SWPS. Do 12 lipca tegoroczni maturzyści powalczą o bezpłatny indeks na wybrany przez siebie kierunek. O tym, jak jest w SWPS i czy warto wziąć udział w konkursie mówią laureaci poprzedniej edycji.

AWANS 2013
Gdański Uniwersytet Medyczny

Kształcenie, badania naukowe, leczenie pacjentów są oczywiście podstawą działalności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – uczelni, która „przeskoczyła” z 18 miejsca na pozycję 12. Ale to nie wszystko: w nowoczesnym Centrum Medycyny Inwazyjnej niedawno odbył się jazzowy koncert dla pacjentów, zaś w trójmiejskiej galerii handlowej studenci przebadali prawie 200... pluszowych misiów.

AWANS 2013 niepubliczne uczelnie magisterskie
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

W lutym tego roku Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu stała się czwartą niepubliczną uczelnią w Polsce, posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie językoznawstwa. To jedno z największych osiągnięć uczelni, która dokonała w ostatnim roku imponującego skoku w tabeli rankingowej – ale nie jedyne!

Głównymi adresatami naszego rankingu są kandydaci na studia – uczniowie liceów i techników, zwłaszcza z klas maturalnych, stojący w obliczu wyboru swojej drogi życiowej – a także absolwenci studiów I stopnia, licencjaci i inżynierowie, poszukujący dla siebie atrakcyjnej ścieżki dalszej edukacji. Dla obu tych grup kluczowe znaczenie ma obszar i kierunek studiów.

8 maja 2013 r. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, pod patronatem prof. Barbary Kudryckiej, ministra nauki i szkolnictwa wyższego przeprowadziła w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!